Βασκική Κυβέρνηση

Η βασκική κυβέρνηση είναι η περιφερειακή κυβέρνηση της Χώρας των... Διαβάστε περισσότερα → Βασκική Κυβέρνηση

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής... Διαβάστε περισσότερα → Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Κέντρο Ανθρώπινης Τεχνολογίας (CHT)

Το Κέντρο Τεχνολογίας Humane (CHT) ιδρύθηκε επίσημα ως μη... Διαβάστε περισσότερα → Κέντρο Ανθρώπινης Τεχνολογίας (CHT)

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1980, προσφέρει... Διαβάστε περισσότερα → Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC)

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ιδρύθηκε το 1963 από την Κυπριακή... Διαβάστε περισσότερα → Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κύπρου

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της... Διαβάστε περισσότερα → Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κύπρου

Goldman Solutions & Services Ltd

Goldman is a company that…... Διαβάστε περισσότερα → Goldman Solutions & Services Ltd