Το Global Libraries Bulgaria Foundation (GLBF), Βουλγαρία, είναι μη κερδοσκοπική νομική οντότητα, εταίροι της οποίας είναι κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις: Υπουργείο Πολιτισμού, Εθνική Ένωση Δήμων, Υπουργείο Μεταφορών, Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Εθνικό Ταμείο Συντάξεων 13 αιώνες της Βουλγαρίας, Βουλγαρική Ένωση Βιβλιοθηκών και Πληροφοριών, Εθνική Ένωση Κοινοτικών Κέντρων.

Αποστολή της GLBF είναι να ενθαρρύνει την ένταξη των Βούλγαρων πολιτών στην παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να τονώσουν την ενεργό συμμετοχή τους. Η GLBF συνεργάζεται στενά με 980 δημόσιες βιβλιοθήκες στη Βουλγαρία και διαθέτει δίκτυο τριάντα εννέα κέντρων κατάρτισης σε ολόκληρη τη χώρα.

 

Αναδημοσίευση οργανισμού από  European Digital Skills & Jobs Platform. 

 

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Global Libraries Bulgaria Foundation (GLBF)

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Βουλγαρία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους