Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη δράσεων ΒΕΠ: Ενδυνάμωση των παιδιών και της νεολαίας κατά του κυβερνοεκφοβισμού

Η  εκπαιδευτική εργαλειοθήκη δράσεων (Kid Actions Educational Toolkit)  είναι... Διαβάστε περισσότερα → Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη δράσεων ΒΕΠ: Ενδυνάμωση των παιδιών και της νεολαίας κατά του κυβερνοεκφοβισμού

Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες (DigComp)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες,... Διαβάστε περισσότερα → Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες (DigComp)

ICT4 Εγχειρίδιο ηλικιωμένων

Το εγχειρίδιο ICT4 για τους ηλικιωμένους είναι μια εργαλειοθήκη... Διαβάστε περισσότερα → ICT4 Εγχειρίδιο ηλικιωμένων

CYBERHEAD — Βάση δεδομένων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Η βάση δεδομένων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της... Διαβάστε περισσότερα → CYBERHEAD — Βάση δεδομένων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Ελέγξτε το εργαλείο ψηφιακών δεξιοτήτων σας

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης ψηφιακών δεξιοτήτων, με την... Διαβάστε περισσότερα → Ελέγξτε το εργαλείο ψηφιακών δεξιοτήτων σας

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI)

Ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) είναι ένας... Διαβάστε περισσότερα → Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI)

A Byte of Python

Το «A Byte of Python» είναι ένα δωρεάν βιβλίο για τον προγραμματισμό που... Διαβάστε περισσότερα → A Byte of Python

Δείκτης ψηφιακών δεξιοτήτων 2.0: Μέτρηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ

Ο Δείκτης Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DSI) ανανεώθηκε για δεύτερη φορά, το... Διαβάστε περισσότερα → Δείκτης ψηφιακών δεξιοτήτων 2.0: Μέτρηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ

ΙΚΑΝΟΣ ΔΟΚΙΜΕΣ αυτοαξιολόγησης

Οι δοκιμές αυτοαξιολόγησης του ΙΚΑΝΟΣ (SAT) παρέχουν στους χρήστες... Διαβάστε περισσότερα → ΙΚΑΝΟΣ ΔΟΚΙΜΕΣ αυτοαξιολόγησης

Εργαλειοθήκη για τη νεολαία

Η εργαλειοθήκη για τη νεολαία του μη κερδοσκοπικού κέντρου... Διαβάστε περισσότερα → Εργαλειοθήκη για τη νεολαία