Υλοποίηση του 2030: Ένα διαφοροποιημένο όραμα για το μέλλον (2023)

Η Dell Technologies συνεργάστηκε πρόσφατα με το Ινστιτούτο για το Μέλλον... Διαβάστε περισσότερα → Υλοποίηση του 2030: Ένα διαφοροποιημένο όραμα για το μέλλον (2023)

R I για μια δίκαιη ψηφιακή μετάβαση: Επανεξέταση του έργου και ανάλυση πολιτικής

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μελέτης σχετικά με... Διαβάστε περισσότερα → R I για μια δίκαιη ψηφιακή μετάβαση: Επανεξέταση του έργου και ανάλυση πολιτικής

Osservatorio delle Competenze Digitali 2023: το βαρόμετρο για την αγορά εργασίας ΤΠΕ στην Ιταλία

Το Osservatorio delle Competenze Digitali (Παρατηρητήριο Ψηφιακών Δεξιοτήτων)... Διαβάστε περισσότερα → Osservatorio delle Competenze Digitali 2023: το βαρόμετρο για την αγορά εργασίας ΤΠΕ στην Ιταλία

Gen-AI: Τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας (2024) — Σημείωμα συζήτησης του προσωπικού του ΔΝΤ

Ένα υπηρεσιακό σημείωμα συζήτησης του ΔΝΤ, που δημοσιεύτηκε στις... Διαβάστε περισσότερα → Gen-AI: Τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας (2024) — Σημείωμα συζήτησης του προσωπικού του ΔΝΤ

Τελική έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας που έγινε για το Κέντρο Παραγωγικότητας με θέμα την διάγνωση Αναγκών στις Ψηφιακές Δεξιότητες

  Διαγωνισμός Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) για την... Διαβάστε περισσότερα → Τελική έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας που έγινε για το Κέντρο Παραγωγικότητας με θέμα την διάγνωση Αναγκών στις Ψηφιακές Δεξιότητες

Έρευνα ΑνΑΔ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), προβαίνει,... Διαβάστε περισσότερα → Έρευνα ΑνΑΔ