Προκηρύχθηκε το Σχέδιο Χορηγιών για Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων (2 προκήρυξη)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ)... Διαβάστε περισσότερα → Προκηρύχθηκε το Σχέδιο Χορηγιών για Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων (2 προκήρυξη)

Στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας προς τις ουκρανικές νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε φιλόδοξη δράση ύψους 20 εκατ.... Διαβάστε περισσότερα → Στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας προς τις ουκρανικές νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ

Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» είναι το κυριότερο χρηματοδοτικό... Διαβάστε περισσότερα → Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus + αποτελεί το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της... Διαβάστε περισσότερα → Πρόγραμμα Erasmus+

Διαδικτυακή πύλη για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Χρηματοδότηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο ιστότοπος  «Η Ευρώπη σου» είναι ένας ιστότοπος της ΕΕ που έχει... Διαβάστε περισσότερα → Διαδικτυακή πύλη για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Χρηματοδότηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ευρωπαϊκός Οδηγός Χρηματοδότησης για την Εκπαίδευση

Ο Ευρωπαϊκός Οδηγός Χρηματοδότησης είναι ένας ιστότοπος που... Διαβάστε περισσότερα → Ευρωπαϊκός Οδηγός Χρηματοδότησης για την Εκπαίδευση

Δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN): Ευκαιρίες εταιρικής σχέσης

Το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN) βοηθά τις επιχειρήσεις να... Διαβάστε περισσότερα → Δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN): Ευκαιρίες εταιρικής σχέσης

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) — Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) στηρίζει ερευνητές και... Διαβάστε περισσότερα → Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) — Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το κύριο μέσο της... Διαβάστε περισσότερα → Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι ένα από... Διαβάστε περισσότερα → Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)