Η ICTPLUS έχει ως αποστολή τη δημιουργία ισχυρών δικτύων επικοινωνίας που θα συνδέουν εταιρείες στην ελληνική αγορά ΤΠΕ, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, τον δημόσιο τομέα, επαγγελματίες του ιδιωτικού, τραπεζικού και δημόσιου τομέα ΤΠ, πολιτικούς ηγέτες, υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης, καθώς και επιστήμονες από πανεπιστήμια και ερευνητικά πεδία.

Για την υλοποίηση αυτού του οράματος, η ICTPLUS διοργανώνει συνέδρια, παράγει ψηφιακά και έντυπα μέσα και αναπτύσσει πλατφόρμες επικοινωνίας αποκλειστικά στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, επισημαίνει πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την επιστήμη και τις ατομικές και κοινωνικές εισφορές στους τομείς της τεχνολογίας των πληροφοριών και των ψηφιακών επικοινωνιών. Το ICTPLUS δίνει μεγάλη έμφαση στον σχολαστικό σχεδιασμό και τη διοργάνωση μακροπρόθεσμων εκδηλώσεων, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες επικοινωνίας και μάρκετινγκ για εταιρείες και φορείς εκμετάλλευσης εντός της αγοράς ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

 

Αναδημοσίευση οργανισμού από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

ICTPLUS

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Διαδίκτυο των πραγμάτων
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ελλάδα

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους