Η αποστολή του Fortinet Training Institute είναι να κλείσει το χάσμα δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο και να βοηθήσει στην οικοδόμηση του εργατικού δυναμικού στον κυβερνοχώρο του μέλλοντος. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε 5 χρόνια. Στη Fortinet, πιστεύουμε ότι είναι εταιρική κοινωνική και επιχειρηματική μας ευθύνη να αυξήσουμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παγκοσμίως. Το κάνουμε αυτό μέσω διαφόρων προγραμμάτων που εκτείνονται από την πιστοποίηση NSE έως τα εξουσιοδοτημένα εκπαιδευτικά κέντρα και την εκπαιδευτική προσέγγιση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η Fortinet προσεγγίζει την κοινότητα, ευθυγραμμίζεται με τις πωλήσεις και αυξάνει την επωνυμία μας μέσω της εκπαίδευσης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, κάνοντας κλικ στα παρακάτω προγράμματα και υπηρεσίες.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Fortinet Training Institute

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Κυβερνοασφάλεια

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • ΗΠΑ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.