Η UNISER, που ιδρύθηκε το 1 998 στο Forlо της Ιταλίας, είναι κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών μαθησιακής κινητικότητας. Συνεργάζονται με διάφορες οντότητες για τη διαχείριση έργων κινητικότητας, υποστηρίζοντας περίπου 500 χρήστες ετησίως. Η UNISER βοηθά τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στη διάρθρωση των έργων του Erasmus + και διευκολύνει την κινητικότητα των επιχειρήσεων, συνεργαζόμενη με περισσότερες από 200 εταιρείες στην Emilia-Romagna. Παρέχουν καθοδήγηση σε άτομα μέσω πρωτοβουλιών όπως η Mobilitas και η IMOVE Orienta και ηγούνται ερευνητικών έργων όπως το IMOVE και η European Badge Alliance, εστιάζοντας στην αναγνώριση ικανοτήτων. Ως κοινωνικός συνεταιρισμός, η UNISER είναι αφιερωμένη στην προώθηση της εκπαίδευσης ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος και στην προώθηση της διεθνοποίησής της σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό περιλαμβάνει την ενσωμάτωση παγκόσμιων προοπτικών στα εκπαιδευτικά προγράμματα, την παροχή ευκαιριών για διαπολιτισμική συνεργασία και την ενδυνάμωση της κοινότητάς μας ώστε να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να επωφελείται από διεθνή έργα με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο.

 

 

Αναδημοσίευση οργανισμού από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

UNISER

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους