Το Κρατικό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (FUNDAE) είναι ο συνεργαζόμενος φορέας και η τεχνική υποστήριξη της Κρατικής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΣΕΠΕ στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης για την απασχόληση. Έχει επίσης υποστηρικτικά καθήκοντα για το Υπουργείο Εργασίας όσον αφορά τη στρατηγική ανάπτυξη αυτού του συστήματος κατάρτισης.

Το Fundae ανήκει στον δημόσιο δημόσιο τομέα, αν και η φύση του είναι ιδιωτική, και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Απαρτίζεται από τη γενική κρατική διοίκηση, τις αυτόνομες κοινότητες και τις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO και CIG).

Τα καθήκοντά μας περιγράφονται στο άρθρο 36 του βασιλικού διατάγματος 694/2017, το οποίο αναπτύσσει τον νόμο 30/2015 για τη ρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης για την απασχόληση στην αγορά εργασίας. Εκτός από τη συνεργασία και την παροχή τεχνικής βοήθειας στο ΣΕΠΕ για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρωτοβουλιών κατάρτισης, καθώς και τη στήριξη του Υπουργείου Εργασίας, το Fundae προωθεί επίσης την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της κατάρτισης στην απασχόληση, διαδίδει πρωτοβουλίες συστημάτων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και συνεργάζεται σε διεθνή προγράμματα.

Η Fundae είναι ο εθνικός εταίρος στην Ισπανία του δικτύου ReferNet του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και ιδρυτικό μέλος του Διαμερικανικού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Γνώσης στην Επαγγελματική Κατάρτιση, ILO/CINTERFOR.

 

 

Αναδημοσίευση οργανισμού από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

FUNDAE - landing page

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ισπανία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.