Ο ENISA είναι ο οργανισμός της ΕΕ που είναι επιφορτισμένος με την επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο ENISA, ο οποίος ιδρύθηκε το 2004 και ενισχύθηκε με την πράξη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια, συμβάλλει στην πολιτική της ΕΕ για τον κυβερνοχώρο, ενισχύει την αξιοπιστία των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διαδικασιών ΤΠΕ με συστήματα πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας, συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ και βοηθά την Ευρώπη να προετοιμαστεί για τις μελλοντικές προκλήσεις στον κυβερνοχώρο.

Μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της ευαισθητοποίησης, ο Οργανισμός συνεργάζεται με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη συνδεδεμένη οικονομία, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών της Ένωσης και, τελικά, τη διατήρηση της ψηφιακής ασφάλειας της κοινωνίας και των πολιτών της Ευρώπης.

Αναδημοσίευση  European Union Agency for Cybersecurity (ENISA).

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

ENISA's homepage

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Κυβερνοασφάλεια
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων
  • Μεγάλα Δεδομένα
  • Cloud Computing
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.