Ο Οργανισμός Διαχείρισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (LGMA) είναι ιρλανδικός κρατικός οργανισμός που παρέχει σειρά επαγγελματικών υπηρεσιών στις τοπικές αρχές. Ως οργανισμός συνεργάζεται με τις 31 τοπικές αρχές της Ιρλανδίας για τον συντονισμό και την παροχή οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών και πολιτικών τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, η LGMA συνοδεύει τις τοπικές αρχές για την υλοποίηση αλλαγών και τη βελτίωση των επιδόσεων.

Η LGMA έχει τους ακόλουθους στόχους για την εκπλήρωση της αποστολής της:

 • Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση, αποδεικνύοντας την οικονομική αποδοτικότητα και συνεχή προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του τομέα
 • Να στηρίξει ενεργά την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας καθοδηγητικές πρακτικές εντός και εκτός του τομέα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ως βασικό παράγοντα διευκόλυνσης
 • Στήριξη της ανάπτυξης στρατηγικής ηγεσίας εντός των τοπικών αρχών για τη στήριξη της κατάρτισης και της εφαρμογής στρατηγικών σχεδίων
 • Να είναι ο αναγνωρισμένος εθνικός εκπρόσωπος και η φωνή του τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Δημιουργία ανοικτού και ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος, που θεωρείται πρωταρχικός οργανισμός για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της εμπειρίας για την υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης
 • Οργανισμός Διαχείρισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (LGMA)
 • Να λειτουργεί ως κέντρο αριστείας στους τομείς που εμπίπτουν στη συμβουλευτική αρμοδιότητα του LGMA
 • Στήριξη και ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης

 

 

Αναδημοσίευση οργανισμού από  European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση οργανισμού μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

LGMA website

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ιρλανδία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.