Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε στρατηγικό σχέδιο δράσης 5G για τη στήριξη της ανάπτυξης και της υιοθέτησης των δικτύων 5G, το οποίο αφορούσε διαβούλευση με τα εθνικά βασικά ενδιαφερόμενα μέρη υπό την καθοδήγηση του Τμήματος Μέσων Ενημέρωσης, Συνδεσιμότητας και Ψηφιακής Πολιτικής (SMC).

Το εθνικό αποτέλεσμα της «στρατηγικής 5G του Λουξεμβούργου» καθορίζει το γενικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του δικτύου 5G, με στόχο:

 • διάθεση του 5G σε τουλάχιστον μία πόλη ανά κράτος μέλος έως το 2020·
 • προώθηση της ανάπτυξης του 5G μεταξύ 2018 και 2025·
 • δημιουργία μιας «κοινωνίας των gigabit» έως το 2025 με την εισαγωγή του 5G σε μεγάλες πόλεις και κατά μήκος βασικών οδών μεταφοράς.

 

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Η εισαγωγή του 5G θα επιφέρει αλλαγές στην επαγγελματική και ιδιωτική ζωή για όλους τους πολίτες. Θα είναι σημαντικό να συνεχιστεί η επεξήγηση των ευκαιριών που προσφέρει το 5G στο σύνολο του πληθυσμού. Οι πολίτες, ιδίως η νεότερη γενιά, θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τις ψηφιακές θέσεις εργασίας του μέλλοντος μόνο εάν είναι σε θέση να αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες και συμπεριφορές για μελλοντικά μέσα επικοινωνίας.

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται στον τομέα των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ψηφιακό Λουξεμβούργο» θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω και να συμπληρωθούν από έργα ευαισθητοποίησης που επικεντρώνονται στις τεχνολογίες 5G. Η πρόκληση που συνεπάγεται η μεταφορά ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ο καθορισμός των κατάλληλων βασικών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

 

Βίντεο τι είναι η στρατηγική.

 

Η υποστηριζόμενη στρατηγική καθορίζει ένα πλαίσιο για την κατανομή του ραδιοφάσματος και τη συνολική διευκόλυνση της ανάπτυξης του 5G σε εθνικό επίπεδο. Η πλήρης στρατηγική και η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμα στην  πλατφόρμα «Digital Luxembourg».

Από την έναρξη της στρατηγικής, η πρωτοβουλία SMC και η πρωτοβουλία Digital Luxembourg της κυβέρνησης έχουν δεσμευτεί ενεργά για την προώθηση και την προώθηση καινοτόμων λύσεων και δράσεων 5G σε πολλαπλά επίπεδα. Η πρόσκληση υποβολής έργων Ι και η πρόσκληση υποβολής έργων ΙΙ που καταδεικνύουν την εν λόγω δέσμευση, καθώς τα λεπτομερή έργα 5G έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη από την ΠΣΣ.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα.

 

 

Αναδημοσίευση στρατηγικής από European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Μετάφραση στρατηγικής μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Strategic 5G action plan

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • 5G

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Λουξεμβούργο

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

 • English
 • Γαλλικά