Ιταλία — Εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη

Η ιταλική εθνική στρατηγική για την ΤΝ, η οποία δημοσιεύτηκε τον... Διαβάστε περισσότερα → Ιταλία — Εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη

Δανία — Εθνική στρατηγική για την ψηφιοποίηση 2022-2026

Η εθνική στρατηγική για την ψηφιοποίηση 2022-2026 εγκρίθηκε από τη... Διαβάστε περισσότερα → Δανία — Εθνική στρατηγική για την ψηφιοποίηση 2022-2026

Εσθονία — Ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας για το 2030

Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας για το 2030 εγκρίθηκε από το... Διαβάστε περισσότερα → Εσθονία — Ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας για το 2030

Ελλάδα — Στρατηγική για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και η... Διαβάστε περισσότερα → Ελλάδα — Στρατηγική για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας

Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2021 – 2027

Η Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης (ΕΣΔΒΜ) 2021-2027 για την Κύπρο... Διαβάστε περισσότερα → Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2021 – 2027

Κύπρος – Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2020-2025

Η Ψηφιακή Στρατηγική για την Κύπρο 2020-2025 (που εγκρίθηκε τον... Διαβάστε περισσότερα → Κύπρος – Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2020-2025

Ψηφιακές δεξιότητες — Εθνικό σχέδιο δράσης της Κύπρου για την περίοδο 2021-2025

Κύπρος: Η τρέχουσα κατάσταση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του... Διαβάστε περισσότερα → Ψηφιακές δεξιότητες — Εθνικό σχέδιο δράσης της Κύπρου για την περίοδο 2021-2025