Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2021 – 2027

Η Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης (ΕΣΔΒΜ) 2021-2027 για την Κύπρο... Διαβάστε περισσότερα → Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2021 – 2027

Κύπρος – Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2020-2025

Η Ψηφιακή Στρατηγική για την Κύπρο 2020-2025 (που εγκρίθηκε τον... Διαβάστε περισσότερα → Κύπρος – Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2020-2025

Ψηφιακές δεξιότητες — Εθνικό σχέδιο δράσης της Κύπρου για την περίοδο 2021-2025

Κύπρος: Η τρέχουσα κατάσταση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του... Διαβάστε περισσότερα → Ψηφιακές δεξιότητες — Εθνικό σχέδιο δράσης της Κύπρου για την περίοδο 2021-2025