Η ιταλική εθνική στρατηγική για την ΤΝ, η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2022, αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Επιχειρήσεων και την Made in Italy σε συνεργασία με ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η στρατηγική αναπτύχθηκε για περίοδο 3 ετών από το 2022 έως το 2024. Πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής είναι ο καθορισμός ενός συνεκτικού και ολιστικού πλαισίου πρωτοβουλιών για τη στήριξη της ανάπτυξης ενός εθνικού οικοσυστήματος ΤΝ.

Το στρατηγικό πρόγραμμα αναφέρει:

 • 6 στόχοι
 • 11 τομείς προτεραιότητας
 • 3 τομείς παρέμβασης

Οι τρεις τομείς παρέμβασης είναι οι εξής:

 • Ενίσχυση και προσέλκυση των ταλέντων και των ικανοτήτων που θα επιτρέψουν την οικονομία που βασίζεται στην ΤΝ.
 • Επέκταση της χρηματοδότησης της προηγμένης έρευνας στον τομέα της ΤΝ.
 • Υπέρ της υιοθέτησης της ΤΝ και των εφαρμογών της τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στην ιταλική οικονομία γενικότερα.

 

Για τους τομείς αυτούς, το στρατηγικό πρόγραμμα αναφέρει 24 πρωτοβουλίες πολιτικής που θα πρέπει να αναλάβει η Ιταλία.

 

Αναδημοσίευση Italy – National Artificial Intelligence strategy από European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Μετάφραση πολιτικής μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Italian National Artificial Intelligence strategy

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ιταλία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

 • English