Η εθνική στρατηγική για την ψηφιοποίηση 2022-2026 εγκρίθηκε από τη δανική κυβέρνηση τον Μάιο του 2022. Μέσω της στρατηγικής, η κυβέρνηση δίνει συνέχεια στις συστάσεις της εταιρικής σχέσης της δανικής κυβέρνησης για την ψηφιοποίηση  και δρομολογεί 61 πρωτοβουλίες.

Η στρατηγική για την ψηφιοποίηση βασίζεται σε 9 οράματα που καθορίζουν την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν ψηφιακές λύσεις για την επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων και τη δημιουργία αξίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις:

 • Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών.
 • Συνεκτικές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 • Περισσότερος χρόνος για ευημερία μέσω της αυξημένης χρήσης των νέων τεχνολογιών.
 • Τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και των ψηφιακών ΜΜΕ.
 • Ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη του μέλλοντος.
 • Επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης μέσω ψηφιακών λύσεων.
 • Ένα ισχυρό, δεοντολογικό και υπεύθυνο ψηφιακό θεμέλιο.
 • Η Δανία, στο επίκεντρο της διεθνούς ψηφιοποίησης.
 • Πληθυσμός έτοιμος για ένα ψηφιακό μέλλον.

Με βάση 5 σαφείς αρχές, η κυβέρνηση επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η ψηφιακή ανάπτυξη θα συνεχιστεί από τη δανική πλευρά και προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων στη Δανία. Οι αρχές καθοδηγούν τη γενική προσέγγιση για την επίτευξη 9 οραμάτων:

 • Οι ψηφιακές λύσεις πρέπει να ωφελούν όλους, να τονώνουν την ανάπτυξη και να στηρίζουν τη γενικευμένη παρουσία και την παραγωγικότητα.
 • Η ψηφιακή ανάπτυξη πρέπει να επικεντρωθεί στην ασφάλεια, τη λογοδοσία και τη δεοντολογία.
 • Η ψηφιακή πρόοδος πρέπει να επιτευχθεί σε συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
 • Τα δημόσια δεδομένα αποτελούν κοινό αγαθό που πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη και την καινοτομία.
 • Η Δανία πρέπει να διαμορφώσει την παγκόσμια ψηφιακή ανάπτυξη.

 

Στρατηγικές δράσεις για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων:

 • Τα παιδιά και οι νέοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την ψηφιακή κοινωνία του μέλλοντος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η τεχνολογία πρέπει να ενσωματωθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εισαγωγή πιο πρακτικών στοιχείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία ως ικανότητα πρέπει να ενισχυθεί μεταξύ των εκπαιδευτικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των μελλοντικών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Οι ψηφιακές δεξιότητες και η κατανόηση των αποφοίτων και του εργατικού δυναμικού στο σύνολό του πρέπει να ενισχυθούν με την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τόσο των γενικών όσο και των συμπληρωματικών και συνεχών προγραμμάτων).

Η έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠ ενέχει τον κίνδυνο να παρεμποδίσει την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις ευκαιρίες εξαγωγών στη Δανία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο περισσότερα άτομα χρειάζονται κατάρτιση στους τομείς της ΤΠ, της τεχνολογίας, των δεδομένων και του προγραμματισμού. Η κυβέρνηση επιθυμεί οι Δανοί να αποκτήσουν περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή ανάπτυξη.

 

Αναδημοσίευση πολιτικής από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση πολιτικής  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

National Digitalisation Strategy 2022-2026

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Δανία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

 • English