Το Osservatorio delle Competenze Digitali (Παρατηρητήριο Ψηφιακών Δεξιοτήτων) είναι το έργο που υλοποιείται από τις 3 κορυφαίες ενώσεις ΤΠΕ στην Ιταλία (Assintel, Anitec-Assinform και AICA), το οποίο αποσκοπεί στην παρακολούθηση του ζητήματος των ψηφιακών δεξιοτήτων και της αγοράς εργασίας ΤΠΕ. Από τα αποτελέσματα που αναδύονται από έτος σε έτος λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες προτάσεις που υποβάλλουν οι ενώσεις στον πολιτικό κόσμο και στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η έκδοση του 2023 παρέχει επικαιροποιημένη ανάλυση της αγοράς δεξιοτήτων ΤΠΕ στην Ιταλία. Από την πλευρά της ζήτησης δεξιοτήτων, η μελέτη παρέχει διεξοδική ανάλυση των δεδομένων σχετικά με τις διαδικτυακές αγγελίες θέσεων εργασίας για προφίλ ΤΠΕ. Από την πλευρά της προσφοράς, η μελέτη επικεντρώνεται στο σύστημα κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων, από τα μαθήματα πανεπιστημιακών τίτλων έως τα ITS, Bootcamps και τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για να ολοκληρωθεί η επισκόπηση της αγοράς, η μελέτη προτείνει εκτίμηση του χάσματος μεταξύ ζήτησης και προσφοράς για να καταλήξει σε ένα τελικό τμήμα αποτελούμενο από προτάσεις πολιτικής για τη μείωση των ανισορροπιών της αγοράς και την απάντηση στα κύρια ερωτήματα κατάρτισης.

Στην Ιταλία, οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο για την πρόσληψη επαγγελματιών ΤΠΕ αυξήθηκαν από 25 χιλιάδες στις αρχές του 2019 σε 54 χιλιάδες τον Φεβρουάριο του 2023 (+ 116 %). Στο επίκεντρο των αιτημάτων των εταιρειών βρίσκονται οι προγραμματιστές λογισμικού και οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της μηχανικής δικτύων και συστημάτων. Ωστόσο, τα πανεπιστήμια, οι ακαδημίες ITS και τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνονται εγκαίρως: το 2022, για περίπου 219,000 διαφημίσεις που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, μόνο 44,000 απόφοιτοι ΤΠΕ ή κάτοχοι διπλωμάτων είχαν εισέλθει στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα:

  • στα πανεπιστήμια εξακολουθεί να υπάρχει περιορισμένη αύξηση των μαθημάτων ΤΠΕ (τα μαθήματα αυτά αντιπροσωπεύουν το 7 % της εκπαιδευτικής προσφοράς) και έντονες ανισορροπίες μεταξύ των φύλων: μέχρι σήμερα, από τους 100 αποφοίτους στον τομέα της ασφάλειας ΤΠ, μόνο οι 6 είναι γυναίκες.
  • Στην Ακαδημία ITS η προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά κατάρτισης στον τομέα των ΤΠΕ είναι αξιοσημείωτη, αλλά μέχρι σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν μόνο 19 ενεργά ITS σε ολόκληρη την Ιταλία και ο αριθμός των αποφοίτων είναι πολύ περιορισμένος.
  • Στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό των μαθημάτων ΤΠΕ αυξάνεται, αλλά ο αριθμός των αποφοίτων που είναι έτοιμοι να εισέλθουν στην αγορά εργασίας παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος σε σύγκριση με τα προηγούμενα οκτώ έτη.

Οι ενώσεις συνιστούν τις ακόλουθες πολιτικές:

  • Να μεταρρυθμίσει το πανεπιστημιακό και σχολικό σύστημα, διασφαλίζοντας προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση στις ΤΠΕ·
  • «Ψηφιοποίηση» της αγοράς εργασίας, τόσο μέσω της ανανέωσης των προγραμμάτων μαθητείας και των βιομηχανικών διδακτορικών, όσο και μέσω της προώθησης της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης του σημερινού εργατικού δυναμικού·
  • Ανάπτυξη ενός «ψηφιακού οικοσυστήματος», το οποίο θα προωθεί την επιχειρηματικότητα στον τομέα των ΤΠΕ και τη δημιουργία συνεργατικών δικτύων αλυσίδας εφοδιασμού.

 

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον σύνδεσμο.

 

Αναδημοσίευση έρευνας από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση έρευνας μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Αφήστε μια απάντηση