Η Dell Technologies συνεργάστηκε πρόσφατα με το Ινστιτούτο για το Μέλλον (IFTF) και 20 εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο για να προβάλουν στο μέλλον, προβλέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι αναδυόμενες τεχνολογίες — όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) — θα αναδιαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε έως το 2030, και θα συγκεντρώσουμε πληροφορίες που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να πλοηγηθούν την επόμενη δεκαετία. Οι εμπειρογνώμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα της επόμενης εποχής εταιρικών σχέσεων ανθρώπου-μηχανής.

Περισσότεροι από 8 στους 10 (82 %) ηγέτες προσδοκούν ότι οι άνθρωποι και οι μηχανές θα λειτουργούν ως ολοκληρωμένες ομάδες εντός της οργάνωσής τους εντός πέντε ετών (το 26 % δηλώνει ότι το εργατικό δυναμικό τους και οι μηχανές λειτουργούν ήδη με επιτυχία). Ωστόσο, διαιρούνται από το τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για τους ίδιους, για την επιχείρησή τους, ακόμη και για τον κόσμο γενικότερα.

Μπορούμε να δούμε αυτό το χάσμα στον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες προβλέπουν το μέλλον. Το πενήντα τοις εκατό των επικεφαλής επιχειρήσεων πιστεύουν ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα θα απελευθερώσουν τον χρόνο τους — πράγμα που σημαίνει ότι ένας στους δύο δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. Περισσότεροι από 4 στους 10 (42 %) πιστεύουν ότι θα έχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία τους στο μέλλον με την εκφόρτωση των εργασιών που δεν θέλουν να κάνουν στις μηχανές — υποδηλώνοντας ότι το 58 % πιστεύουν κάτι το αντίθετο, και χάνουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα αυτοματοποιημένα συστήματα για να απελευθερώσουν τον χρόνο τους για την εκτέλεση υψηλότερων παραγγελιών, με έμφαση στη δημιουργικότητα, την εκπαίδευση και τη στρατηγική.

Σχεδόν 6 στα 10 (56 %) δηλώνουν ότι τα σχολεία θα πρέπει να διδάξουν τρόπους μάθησης και όχι τι να μάθουν για να προετοιμάσουν τους μαθητές για θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν ακόμη (επιβεβαιώνοντας την πρόβλεψη της IFTF ότι το 85 % των θέσεων εργασίας που θα υπάρχουν το 2030 δεν έχουν ακόμη επινοηθεί) — αλλά το 44 % διαφωνεί. Αυτές οι διαφορετικές απόψεις θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την αυτοπεποίθηση των επικεφαλής επιχειρήσεων να προετοιμαστούν με σιγουριά για ένα μέλλον που θα είναι ρευστό.

Οι επιχειρήσεις όχι μόνο διασπώνται από τις αντίθετες απόψεις για το μέλλον, αλλά και από τα εμπόδια στη λειτουργία τους ως επιτυχούς ψηφιακής επιχείρησης το 2030. Πολλοί δεν κινούνται αρκετά γρήγορα και αρκετά βαθιά για να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια. Μόνο το 27 τοις εκατό έχει παγιωθεί στον ψηφιακό τομέα. Η πλειονότητα (57 %) των επιχειρήσεων δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τον ρυθμό των αλλαγών και το 93 % αντιμετωπίζουν κάποια μορφή εμποδίων για να καταστούν επιτυχημένες ψηφιακές επιχειρήσεις από το 2030 και μετά. Πάρα πολλές επιχειρήσεις (61 %) υποστηρίζονται από ένα ανεπαρκές ψηφιακό όραμα και στρατηγική, όπως καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από την έλλειψη δεδομένων ROI για να καταδειχθεί η αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού και της στήριξης και χορηγίας από ανώτερα στελέχη.

Το ίδιο ποσοστό αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά το χάσμα δεξιοτήτων, την έλλειψη συμμετοχής των εργαζομένων και μια νοοτροπία του εργατικού δυναμικού που είναι ανθεκτική στην αλλαγή. Πάνω από το ήμισυ αφορά παρωχημένη τεχνολογία που δεν μπορεί να λειτουργήσει αρκετά γρήγορα, υπερφόρτωση δεδομένων, ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, το 51 % παραδέχονται ότι έχουν θεσπίσει αναποτελεσματικά μέτρα κυβερνοασφάλειας και το 59 % πιστεύουν ότι το εργατικό δυναμικό τους δεν διαθέτει επαρκή ασφάλεια.

 

Αναδημοσίευση έρευνας απο European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση έρευνας  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Αφήστε μια απάντηση