Η Διεθνής Ακαδημία Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (iated) είναι ένας οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση της διεθνούς εκπαίδευσης και της πανεπιστημιακής συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας και της επιστήμης.

Μέσω της διοργάνωσης διαφόρων διεθνών εκδηλώσεων, φέρνει σε επαφή θεσμικά όργανα, φορείς και οργανισμούς από διάφορες χώρες του κόσμου για συζήτηση και συνεργασία.

Πιστεύει ότι αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω της διεθνούς συνεργασίας και προωθεί την ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ των σχετικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ατόμων σε ολόκληρο τον κόσμο. Υποστηρίζει ότι η διεθνής αυτή συνεργασία μπορεί να βοηθήσει τις χώρες να αντλήσουν αμοιβαία διδάγματα και να προωθήσει τη διάδοση επιστημονικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να επιτύχει τους προαναφερθέντες στόχους και να αποκτήσει διεθνή προβολή μέσω της διοργάνωσης διεθνών διασκέψεων και μέσω της αλληλεπίδρασης με εκπαιδευτικούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς από όλα τα μέρη του κόσμου.

Εκτός από την προώθηση της διάδοσης των γνώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, συνεργαζόμαστε επίσης με οργανισμούς (όπως το EDUCO και οι ιατροί Χωρίς Σύνορα) που εργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια, την πείνα, τις ασθένειες και τον αναλφαβητισμό.

 

Αναδημοσίευση International Academy of Technology, Education and Development (IATED).

 

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

IATED

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Εκτός ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους