Το IMS — πηγή έμπνευσης για περισσότερη βιωσιμότητα — είναι η κινητήρια δύναμη για την αύξηση της βιωσιμότητας και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης ανάπτυξης στο Λουξεμβούργο εδώ και 15 χρόνια. Βασικός στόχος της είναι να εμπνεύσει υπεύθυνες στρατηγικές και πρακτικές στους οικονομικούς παράγοντες της χώρας. Το IMS Luxembourg παρέχει στήριξη στα μέλη της μέσω συνεργατικών έργων και μέσω της προώθησης του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη από τις ενώσεις, τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Οι πρωτοβουλίες IMS περιλαμβάνουν μια σειρά από ποικίλες προκλήσεις, όπως:

Άνθρωποι: προώθηση της ένταξης και της πολυμορφίας, της ευημερίας στον χώρο εργασίας, της συμμετοχής της κοινότητας, της ενδυνάμωσης των νέων και της επιχειρηματικής δεοντολογίας.
Πλανήτης: αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας και επιδίωξη μηδενικών αποβλήτων.
Ευημερία: προώθηση της υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης, πρωτοποριακές νέες οικονομικές προσεγγίσεις, ενθάρρυνση των κοινωνικών και αλληλέγγυων οικονομιών και προώθηση της διαφάνειας και της υποβολής εκθέσεων.

Το IMS λειτουργεί ως ανεξάρτητος, μη πολιτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, παρέχοντας την εμπειρογνωμοσύνη του, πρακτικές λύσεις, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και διαδίδοντας πολύτιμες πληροφορίες μέσω εργαλειοθηκών, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συλλόγων, εργαστηρίων και άλλων. Επιπλέον, το IMS χρησιμεύει ως πρωταρχικό σημείο επαφής για διάφορους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και κινήματα, μεταξύ των οποίων το B Corp, ο συνασπισμός πρωτευουσών, η CSR Europe, η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ψυχικής Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το WBSCD (Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη).

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

IMS Luxembourg

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Λουξεμβούργο

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους