Η EIT Digital είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός εκπαίδευσης και καινοτομίας, ο οποίος δρομολογήθηκε στο γενικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΙΤ) με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στην ψηφιακή τεχνολογία και τη στήριξη των επιχειρηματικών ταλέντων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Η EIT Digital δρομολογεί δράσεις, πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων για τη στήριξη ενός ανταγωνιστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη και τη συμβολή στη διασφάλιση παγκόσμιου αντικτύπου για την ευρωπαϊκή καινοτομία.

Η EIT Digital προσφέρει σύντομα μαθήματα κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα (από βασικό έως προηγμένο) μέσω της πλατφόρμας μάθησης Coursera, καθώς και πιο στοχευμένες ειδικότητες με τη μορφή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε αναδυόμενες τεχνολογίες μέσω της Ψηφιακής Σχολής Μάστερ του ΕΙΤ. Ο οργανισμός έχει συνάψει εταιρικές σχέσεις με περισσότερα από 20 τεχνικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη με σκοπό την παροχή σχετικού μαθησιακού περιεχομένου και τη διαμόρφωση καινοτόμου νοοτροπίας στην εκπαίδευση και τη μάθηση σε όλα τα πλαίσια. Η οργάνωση απευθύνεται σε πολίτες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όλων των ηλικιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στην τεχνολογία, φοιτητές και αποφοίτους, καθώς και οργανώσεις και επαγγελματίες στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους.

 

Αναδημοσίευση EIT Digital.

 

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

EIT Digital

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Ρομποτική
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους