Το EDEN Digital Learning Europe δημιουργήθηκε για να συνεχίσει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικής μάθησης μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Υπάρχει ανταλλαγή γνώσεων και βελτίωση της κατανόησης μεταξύ επαγγελματιών εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικής μάθησης και προώθηση της πολιτικής και της πρακτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Το EDEN Digital Learning Europe είναι το έξυπνο δίκτυο για την επαγγελματική κοινότητα και μια επαγγελματική κοινότητα για έξυπνη μάθηση.
Το EDEN Digital Learning Europe, το οποίο ιδρύθηκε το 2019 ως διεθνής εκπαιδευτική ένωση και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, είναι ανοικτό σε ιδρύματα και άτομα που ασχολούνται με την ηλεκτρονική μάθηση και, γενικότερα, την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Παρέχοντας ευέλικτη εμπειρογνωμοσύνη, η Ένωση υιοθετεί όλα τα επίπεδα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το EDEN Europe διαδραμάτισε σταθερά καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της δικτύωσης, της διεθνούς συνεργασίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης.

Ως βασικό πλεονέκτημα, το EDEN Europe έχει ισχυρή και ενεργό συμμετοχή. Με τη συμμετοχή σας στο EDEN Europe, είστε μέρος της μεγαλύτερης, δυναμικότερα αναπτυσσόμενης επαγγελματικής κοινότητας εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών στον τομέα της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το EDEN Digital Learning Europe έχει καταχωριστεί ως μη κερδοσκοπική ένωση σύμφωνα με το εσθονικό δίκαιο.

 

Αναδημοσίευση  EDEN Digital Learning Europe.

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

EDEN Digital Learning Europe

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Εσθονία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.