ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών με πάνω από 50 χρόνια συλλογικής εμπειρίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Εξορθολογισμού Συστημάτων, των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών, της Επιχειρηματικότητας, της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Παγκόσμιας Διαδικασίας Υγείας – Επιστήμες Ζωής, της Επιχειρηματικής Εγκληματολογικής Παρέμβασης, της Ανάπτυξης & Κίνητρα Νέων και των Πόρων Ευθυγράμμιση με Στόχους και Στόχους.

Μέλη της Ιδρυτικής μας Ομάδας εργάστηκαν σε τρεις ηπείρους και συνεργάστηκαν με οργανισμούς και άτομα από διάφορες χώρες. Εργάστηκαν επίσης στους τομείς του Μετοχικού Κεφαλαίου και του Επιχειρηματικού Κεφαλαίου μέσω των οποίων συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη μιας σειράς επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς.

Φέρνουν όλες αυτές τις εμπειρίες στην υποστήριξη του εντοπισμού συστημικών προβλημάτων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων σε δύσκολα κοινωνικά προβλήματα.

Η ομάδα μας εστιάζει στην ανάπτυξη και την εισαγωγή ανατρεπτικών λύσεων σε συστημικά κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά προβλήματα. Οι διασπαστικές λύσεις στα συστημικά προβλήματα που εντοπίζουμε αναπτύσσονται μέσα από διάφορα επίπεδα αλληλεπίδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αλληλεπίδραση στο επίπεδο των ενδιαφερομένων επιτυγχάνεται μέσω καταιγισμού ιδεών, έρευνας πεδίου και ομάδων εστίασης και σε επιστημονικό επίπεδο μέσω βιβλιογραφίας και ανασκοπήσεων επιστημονικής έρευνας. Σκοπός μας είναι να έχουμε συστηματικό και συστημικό αντίκτυπο στον κοινωνικό ιστό της κοινωνίας μας, ενθαρρύνει και διευκολύνει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Πιστεύουμε ότι η Ποιότητα Ζωής βελτιώνεται όταν η διαδικασία της Κοινωνικής Καινοτομίας αξιοποιείται για την επίτευξη Κοινωνικής Δικαιοσύνης, την επίλυση Συστημικών Προβλημάτων και την ανάπτυξη λύσεων που μπορεί να παρέχουν ευκαιρίες σε άτομα και οργανισμούς.

ΟΡΑΜΑ

Η ομάδα μας εστιάζει στην ανάπτυξη και την εισαγωγή ανατρεπτικών λύσεων σε συστημικά κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά προβλήματα. Οι διασπαστικές λύσεις στα συστημικά προβλήματα που εντοπίζουμε αναπτύσσονται μέσα από διάφορα επίπεδα αλληλεπίδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αλληλεπίδραση στο επίπεδο των ενδιαφερομένων επιτυγχάνεται μέσω καταιγισμού ιδεών, έρευνας πεδίου και ομάδων εστίασης και σε επιστημονικό επίπεδο μέσω βιβλιογραφίας και ανασκοπήσεων επιστημονικής έρευνας. Σκοπός μας είναι να έχουμε συστηματικό και συστημικό αντίκτυπο στον κοινωνικό ιστό της κοινωνίας μας, ενθαρρύνει και διευκολύνει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Πιστεύουμε ότι η Ποιότητα Ζωής βελτιώνεται όταν η διαδικασία της Κοινωνικής Καινοτομίας αξιοποιείται για την επίτευξη Κοινωνικής Δικαιοσύνης, την επίλυση Συστημικών Προβλημάτων και την ανάπτυξη λύσεων που μπορεί να παρέχουν ευκαιρίες σε άτομα και οργανισμούς.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

CSI

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Λογισμικό
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • WiFi
 • Τηλεπικοινωνίες
 • 5G
 • Cloud Computing
 • Μηχανική Μάθηση
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Ρομποτική
 • Blockchain
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Κυβερνοασφάλεια

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Κύπρος

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.