Όλες οι ψηφιακές τεχνολογίες (παλαιότερα γνωστές ως Telecentre Europe) είναι μια κορυφαία πανευρωπαϊκή ένωση με έδρα τις Βρυξέλλες.

Εκπροσωπεί οργανώσεις-μέλη σε ολόκληρη την Ευρώπη που συνεργάζονται με 25,000 κέντρα ψηφιακών ικανοτήτων. Η κύρια έμφαση δίνεται στη στήριξη των Ευρωπαίων που διαθέτουν ανεπαρκές επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων.

Αναδημοσίευση All Digital.

Μετάφραση οργανισμού μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

All Digital homepage

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους