Η Digital Collective (Digico) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για όσους διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού. Εργάζονται σε παρεμβάσεις ψηφιακής μάθησης που βελτιώνουν τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και διασφαλίζουν την ψηφιακή ένταξη. Παράλληλα, αναπτύσσουν μια κοινότητα πρακτικής σε όλους τους Ευρωπαίους παρόχους μάθησης για την προώθηση της υιοθέτησης ψηφιακών παρεμβάσεων, ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις δεξιότητες που χρειάζονται για το μέλλον της εργασίας. Τέλος, έχουν αναπτύξει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για να αξιολογούν τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων και να προσαρμόζουν την παροχή κατάρτισης και καθοδήγησης σε ψηφιακές δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των συμμετεχόντων..

 

Αναδημοσίευση  Digital Collective.

 

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Digital Collective

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους