Το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπουργείο της κυβέρνησης της Δανίας.  Το Υπουργείο στηρίζει την κυβέρνηση στην άσκηση υγιών οικονομικών πολιτικών και διασφαλίζει την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα στον δημόσιο τομέα.

Το Υπουργείο Οικονομικών στηρίζει ένα αναλυτικό PowerCenter, στο πλαίσιο του οποίου οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να εξελιχθούν σε ηγέτες του αύριο. Το υπουργείο λειτουργεί ως ενιαία εταιρεία και αποτελεί πρότυπο για την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον δανικό δημόσιο τομέα.

Τηλεφόρτωση οργανογράμματος για το Υπουργείο Οικονομικών της Δανίας.

 

Αναδημοσίευση οργανισμού από European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Danish Ministry of Finance

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Δανία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους