Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1961 και αριθμεί 38 χώρες μέλη. Επιδιώκει την ανάπτυξη τεκμηριωμένων διεθνών προτύπων και την εξεύρεση λύσεων για τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις μέσω ανταλλαγών ορθών πρακτικών, συγκρίσεων εμπειριών πολιτικής και συντονισμού των εγχώριων και διεθνών πολιτικών μεταξύ των μελών της.

 

Αναδημοσίευση Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) .

 

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

About the OECD

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Εκτός ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους