Το Κέντρο Τεχνολογίας Humane (CHT) ιδρύθηκε επίσημα ως μη κερδοσκοπικό ίδρυμα το 2018, αλλά η ιδέα πίσω από το έργο ξεκίνησε το 2013 από έναν πρώην ηθικό της Google Design, τον Tristan Harris, ο οποίος έδωσε 2 συνομιλίες TED και δημιούργησε μια παρουσίαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες τεχνολογίας θα μπορούσαν να προστατεύσουν τους πολίτες από την απόσπαση προσοχής. Η ιδέα προήλθε από το έργο του στην Google, όπου παρατήρησε τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες της Google ζητούσαν από τους πολίτες να ελέγχουν συχνά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και τις ειδοποιήσεις για έξυπνα τηλέφωνα — και ζήτησε μια πιο ριζική αναμόρφωση της ψηφιακής υποδομής που διαθέτουμε.

Αποστολή του Κέντρου Τεχνολογίας Humane είναι να καταστήσει δυνατή τη μετάβαση προς μια πιο ανθρώπινη τεχνολογία, σύμφωνα με την ευημερία και τις δημοκρατικές αξίες των ανθρώπων, και μια τεχνολογία που αντικατοπτρίζει το κοινό περιβάλλον πληροφοριών στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Το μη κερδοσκοπικό κέντρο συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες σε θέματα τεχνολογίας και υπεράσπισης από διάφορους βιομηχανικούς τομείς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επικεφαλής επιχειρήσεων και άλλους κοινωνικούς εταίρους. Το 2020, η οργάνωση ανακοίνωσε επίσης ότι το έργο της ανήλθε σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναδημοσίευση  Center for Human Technology (CHT)

Μετάφραση οργανισμού μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Center for Human Technology homepage

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Λογισμικό
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Εκτός ΕΕ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους