Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ. Το Cedefop, το οποίο ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στην Ελλάδα από το 1995, στηρίζει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και συμβάλλει στην εφαρμογή τους.

Ο οργανισμός βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν τις κατάλληλες ευρωπαϊκές πολιτικές ΕΕΚ.

 

Αναδημοσίευση  European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop).

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Cedefop webpage

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.