Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Μάθησης (EUEI) είναι δανική εταιρεία, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος όσον αφορά την ηλεκτρονική μάθηση και τις λύσεις μεικτής μάθησης, τα προγράμματα κατάρτισης και τα προγράμματα. Με εμπειρία άνω των 20 ετών στη δημιουργία, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή διαδικτυακών μορφών μάθησης, βασικό επίκεντρο του EUEI είναι η προώθηση μιας πιο μακρόπνοης νοοτροπίας και η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων και στρατηγικών εταιρικών σχέσεων.

Το EUEI ασχολείται με διάφορα εθνικά, ενωσιακά και διεθνή έργα και εξειδικεύεται σε τρεις κύριους τομείς:

 • Έρευνα — σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τεχνικές καινοτομίας στη διδασκαλία και τη μάθηση.
 • Ψηφιακή παιδαγωγική — με έμφαση στην εφαρμογή ψηφιακών παιδαγωγικών τεχνικών και μεθόδων στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών διαδικασιών.
 • Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη — στο πλαίσιο της ανάπτυξης λύσεων, μαθημάτων και διαδικτυακών προγραμμάτων αναβάθμισης των δεξιοτήτων σε διάφορους κλάδους, τομείς και ομάδες-στόχους, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων, των νέων και των ηλικιωμένων, και του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Στο υφιστάμενο αποθετήριο υπάρχουν 25 διαθέσιμα μαθήματα και περισσότεροι από 20,000 εκπαιδευόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το EUEI δημιουργεί και παρέχει εκπαιδευτικούς πόρους μέσω μιας προσέγγισης μάθησης από ομοτίμους και μέσω της συμμετοχής ενός ευρέος δικτύου με περισσότερους από 150 εταίρους.

 

Αναδημοσίευση European e-Learning Institute (EUEI).

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

EUEI - European eLearning Institute

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Ρομποτική
 • Cloud Computing
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Δανία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους