Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για την πρόταση νομοθεσίας, την εφαρμογή αποφάσεων, την τήρηση των Συνθηκών της ΕΕ και την προώθηση του διαλόγου για την ΕΕ σχετικά με όλες τις πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδρύθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1958 και αναπτύσσει και μετατρέπει σε πολιτικές και πρωτοβουλίες τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το θεσμικό οικοσύστημα της ΕΕ περιλαμβάνει επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον καθορισμό της κατεύθυνσης μέσω των αρχηγών κρατών, και δύο νομοθετικούς κλάδους: το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 27 κράτη μέλη, και το άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — το μόνο θεσμικό όργανο που έχει την εξουσία να προτείνει νομοθεσία. Το έργο της Επιτροπής καθοδηγεί το Σώμα των επιτρόπων με επικεφαλής τον πρόεδρό της. Οι επίτροποι εργάζονται για την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών προτεραιοτήτων τις οποίες καθορίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής.

Υπάρχουν έξι προτεραιότητες της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024, ενώ δρομολογούνται και αναπτύσσονται πολυάριθμες δράσεις για την επίτευξη προόδου σε όλες τις γραμμές πολιτικής:

 • Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
 • Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων
 • Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
 • Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας
 • Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο
 • Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία

Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή αποτελεί τη στρατηγική και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία. Στόχος της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής είναι να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επιτυγχάνοντας παράλληλα μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να καταστήσει τα επόμενα 10 χρόνια του μέλλοντος της Ευρώπης μια πραγματικά ευρωπαϊκή ψηφιακή δεκαετία, με ενισχυμένη εθνική κυριαρχία και ευρωπαϊκά πρότυπα αριστείας — με σαφή εστίαση στα δεδομένα, την τεχνολογία και τις υποδομές.

 

Αναδημοσίευση  European Commission

Μετάφραση οργανισμού μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

European Commission

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Blockchain
 • Ρομποτική
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους