Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι ένα τοπικό, εθελοντικό κίνημα που γιορτάζει τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και τη συνεργασία μέσω του προγραμματισμού και άλλων τεχνολογικών δραστηριοτήτων. Η ιδέα είναι να καταστεί ο προγραμματισμός πιο ορατός, να δείξετε στους νέους, τους ενήλικες και τους ηλικιωμένους πώς φέρετε ιδέες στη ζωή με κώδικα, να εξαλείψετε αυτές τις δεξιότητες και να φέρετε σε επαφή άτομα που έχουν κίνητρα για να μάθουν.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού εγκαινιάστηκε το 2013 από τους Νέους Συμβούλους για το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού στο πλαίσιο της στρατηγικής της για μια ψηφιακή ενιαία αγορά. Στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, η Επιτροπή ενθαρρύνει ιδιαίτερα τα σχολεία να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

 

Αναδημοσίευση οργανισμού από European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση οργανισμού μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

EU Code Week

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους