Η Ευρωπαϊκή Ένωση Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών για τη Διά Βίου Μάθηση (EARLALL) είναι ένα δίκτυο περιφερειών σε ολόκληρη την Ευρώπη με έδρα τις Βρυξέλλες, το οποίο έχει ως στόχο να συμβάλει στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και να συνεργαστεί σε έργα στον τομέα της διά βίου μάθησης. Με βάση τα επιμέρους πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας και τοπικής αρχής, το EARLALL διευκολύνει τις συνεργασίες και τις εταιρικές σχέσεις σε όλες τις περιφέρειες, καθώς και την ανοικτή και ταχεία ανταλλαγή γνώσεων σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και εμπιστοσύνης.

Το δίκτυο δημιουργήθηκε το 2001 με πρωτοβουλία των περιφερειακών κυβερνήσεων, οι οποίες ήταν πρόθυμες να οικοδομήσουν μια σταθερή συνεργασία στον τομέα της διά βίου μάθησης. Η EARLALL πιστεύει ότι οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν προνομιακό ρόλο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών στρατηγικών, δεδομένου ότι βρίσκονται σε άμεση επαφή με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το επιχειρηματικό περιβάλλον και, κυρίως, τους πολίτες.

 

Αναδημοσίευση European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL).

Μετάφραση οργανσιμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

EARLALL

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους