Η EURASHE, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύθηκε στην Πάτρα (Ελλάδα) το 1990 ως διεθνής ένωση που προωθεί και δίνει έμφαση στην επαγγελματική τριτοβάθμια εκπαίδευση (PHE).

Ενώ η EURASHE αρχικά έκανε δεκτές μόνο εθνικές οργανώσεις (όπως συμβούλια διευθυντών) ως μέλη, αργότερα άνοιξε τα μέλη της σε μεμονωμένα ιδρύματα. Σήμερα, τα μέλη της είναι κολέγια, πολυτεχνίες, πανεπιστημιακές σχολές, εφαρμοσμένες επιστήμες και πανεπιστήμια με επαγγελματική κατάρτιση.

Αποστολή της EURASHE είναι να ενισχύσει τον αντίκτυπο της καινοτόμου επαγγελματικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και της σχετικής έρευνας προσανατολισμένης προς τους χρήστες στην Ευρώπη, εκπροσωπώντας τα επαγγελματικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διευκολύνοντας την πολυμερή συνεργασία και τον διάλογο.

 

Αναδημοσίευση   European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE).

 

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

EURASHE

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.