Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus (ESN) είναι μια μη κερδοσκοπική διεθνής φοιτητική οργάνωση, η οποία βασίζεται στην αρχή της συνεργασίας μεταξύ σπουδαστών σε παγκόσμιο επίπεδο, με το σύνθημα «Φοιτητές που βοηθούν φοιτητές».

Το ESN εκπροσωπεί διεθνή φοιτητή, παρέχοντας στήριξη μέσω της ανάπτυξης ανταλλαγών φοιτητών, τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός αυτού. Επιπλέον, ο οργανισμός προσφέρει ευρύ φάσμα ευκαιριών σε διεθνείς φοιτητές με στόχο την προώθηση της εργασίας, της προσωπικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής κατανόησης. Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus, το οποίο ιδρύθηκε το 1989, λειτουργεί σήμερα σε περισσότερες από 40 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το ESN λειτουργεί σε τρία επίπεδα — τοπικό, εθνικό και διεθνές. Τα τμήματα σε τοπικό επίπεδο συνεργάζονται απευθείας με διεθνείς φοιτητές, διοργανώνοντας δραστηριότητες όπως πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης. Σε εθνικό επίπεδο, ο οργανισμός προωθεί τις ανάγκες των διεθνών φοιτητών στις εθνικές κυβερνήσεις, διοικήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Το διεθνές επίπεδο εκπροσωπεί το εκτελεστικό όργανο του οργανισμού, με μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου να είναι εθελοντές πλήρους απασχόλησης, με έδρα τις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

 

Αναδημοσίευση Erasmus Student Network (ESN)

 

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

ESN - Erasmus Student Network

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Κυβερνοασφάλεια
  • Blockchain
  • Cloud Computing
  • Λογισμικό
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.