Η βασκική κυβέρνηση είναι η περιφερειακή κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων (Euskadi). Η Χώρα των Βάσκων κατευθύνει τις προσπάθειές της προς την εφαρμογή ενός σαφούς και στενού εκπαιδευτικού μοντέλου, το οποίο παρέχει διασφάλιση της αξίας και της ποιότητας. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη και συνεργατική προσέγγιση μεταξύ της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας, με τους ακόλουθους στόχους:

  • Διασφάλιση της εκπαίδευσης στους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς του προγράμματος σπουδών και του αλφαβητισμού που χρειάζεται η κοινωνία σε έναν ολοένα και πιο σύνθετο, μεταβαλλόμενο και ιδιαίτερα τεχνολογικό κόσμο.
  • Να εμπνεύσει τα επαγγελματικά επαγγέλματα και τις φιλοδοξίες των σπουδαστών στους τομείς STEM, προκειμένου να υπάρχουν περισσότεροι, καλύτεροι και ευέλικτοι επαγγελματίες.
  • Προσέλκυση λιγότερο εκπροσωπούμενων ομάδων, όπως τα κορίτσια, σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς.
  • Να ευνοηθεί η εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία σε σπουδαστές που αντιμετωπίζουν καταστάσεις κοινωνικής ανισότητας.

Αναδημοσίευση Basque Government.

Μετάφραση οργανισμού  μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Basque Government

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ισπανία

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους