Το NVIDIA Deep Learning Institute (DLI) προσφέρει πρακτική κατάρτιση στην τεχνητή νοημοσύνη, την ταχεία υπολογιστική και την ταχεία επιστήμη δεδομένων.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε φορείς ανάπτυξης ιστοσελίδων, επιστήμονες δεδομένων, ερευνητές και σπουδαστές, καθώς και στις επιχειρήσεις, ώστε να προσφέρουν μια σταδιακή πορεία για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων από κάθε ομάδα. Το DLI NVIDIA προσφέρει ευρύ φάσμα ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων σε διάφορες μορφές: από σύντομα, δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα έως πιο εξειδικευμένα προγράμματα για συγκεκριμένους κλάδους και επιχειρήσεις. Μέσω του πιστοποιητικού NVIDIA DLI,  οι σπουδαστές έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική πιστοποίηση που αποδεικνύει τις νέες δεξιότητες και γνώσεις τους στους εργοδότες.

Εκτός από τα προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι έχουν επίσης πρόσβαση σε εργαστήρια με επικεφαλής μεμονωμένους ή ομαδικούς εκπαιδευτές, συμπεριλαμβανομένου υλικού που μπορεί να τηλεφορτωθεί για εκπαιδευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και προσωπικό υποστήριξης.

 

Αναδημοσίευση οργανισμού απο Ευρωπαική Πλατφόρμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

NVIDIA deep learning institute

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Μεγάλα Δεδομένα
  • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
  • Μηχανική Μάθηση

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • ΗΠΑ

Ομάδα-στόχος

  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.