Καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και περισσότερο εξαρτημένος από τις ψηφιακές τεχνολογίες, ο στόχος του έργου “Digital Upbringing” είναι να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες και τη γνώση των γονέων σε όλη την Ευρώπη. Η εκπαίδευση διαδραματίζει έναν καίριο ρόλο στην υποστήριξη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών πόλεων και των αγροτικών κοινοτήτων. Αυτό το έργο έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες ανάγκες των οικογενειών και της ευρύτερης κοινότητας.

Οι γονείς αποτελούν την πρώτη γραμμή ευθύνης στην προστασία των παιδιών τους και στην στήριξη τους να μάθουν και να αναπτυχθούν σε παραγωγικούς ενήλικες. Οι ευθύνες τους σχετικά με την εκπαίδευση περιλαμβάνουν την προστασία των παιδιών τους από τις βλάβες του ψηφιακού κόσμου, αλλά και την παροχή τους όσο το δυνατόν περισσότερων ευκαιριών σχετικά με τις Τεχνολογίες του Διαδικτύου και τις Τεχνολογίες Επικοινωνίας . Πολλοί γονείς δεν αισθάνονται έτοιμoi για αυτόν τον τελευταίο ρόλο. Τα ψηφιακά μέσα γίνονται συνεχώς πιο προσωπικά και πολύπλοκα, και η αγχώδης ανησυχία των γονέων για τη χρήση των παιδιών τους στο Διαδίκτυο γίνεται όλο και πιο έντονη. Οι γονείς χρειάζονται συνεχώς βελτιωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και πληροφόρησης υψηλής ποιότητας που προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες τους ανάγκες, προκειμένου να αναπτύξουν τις δικές τους ψηφιακές δεξιότητες και να νιώσουν αυτοπεποίθηση ως διαμεσολαβητές στη χρήση του Διαδικτύου για τα παιδιά τους.

Το “DigitalUpbringing”, επομένως έχει σκοπό να αναπτύξει ένα νέο Πλαισίο Ψηφιακής Επάρκειας για Γονείς και Κηδεμόνες και ενός Σχεδίου πρακτικής ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Προσφέρονται αρκετές καινοτόμες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τη διαγενεαλογική μάθηση μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον, το έργο προσφέρει την ανάπτυξη νέων διδακτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην ψηφιακή κατανόηση στο σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα το έργο αποσκοπεί

 • να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα εκπαιδευτικό έργο που υποστηρίζει τους γονείς, κατόπιν τα παιδιά τους και τους εκπαιδευτές
 • να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την ασφαλή πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμονα παρέχει μαθήματα και εργαστήρια για τη ψηφιακή ανατροφή (digital parenting).
 • να δημιουργήσει ομάδες υποστήριξης γονέων και επαγγελματικές συνεργασίες.
 • να φιλοξενήσει εκδηλώσεις ενσωματωτικής ψηφιακής μάθησης.
 • να υλοποιήσει μια εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης για την παροχή ανεπίσημης μάθησης για τις οικογένειες.

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου “DigitalUpbringing” αποτελούν οι εξής:

 • Ένα Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για γονείς που περιλαμβάνει πόρους πρακτικής και σύντομα βίντεο που υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων γονέων. Αυτό το αποτέλεσμα υποστηρίζει τον στόχο του έργου για την αντιμετώπιση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας
 • Ίδρυση ενός δικτύου δεσμευμένων επαγγελματιών από όλη την Ευρώπη που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του σχεδιαγράμματος και της εργαλειοθήκης για ομάδες της κοινότητας . Οραματίζεται ότι θα διατηρήσουν τη διάρκεια ζωής αυτού του έργου. Αυτό το αποτέλεσμα υποστηρίζει τον στόχο της αντιμετώπισης του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Ένας μεθοδολογικός οδηγός για εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται με διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και θέλουν να παρέχουν εργαστήρια σε ψηφιακά θέματα. Αυτό το αποτέλεσμα θα υποστηρίξει την προτεραιότητα του έργου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών και του λοιπού προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη και την προτεραιότητα της διασφάλισης ευκαιριών μάθησης για όλους τους πολίτες και τις γενιές.
 • Μια εκστρατεία πολυμέσων «Digital Upbringing» για πολίτες και εκπαιδευτικούς. Αυτό το αποτέλεσμα θα υποστηρίξει την προτεραιότητα του έργου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για τη δημιουργία και την προώθηση ευκαιριών μάθησης μεταξύ των πολιτών και των γενεών.

Εν κατακλείδι η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο του συγκεκριμένου έργου. Η ιδέα του έργου και οι προγραμματισμένες δραστηριότητες στοχεύουν να υποστηρίξουν το επίτευγμα ενός από τους κύριους τομείς εστίασης της Ευρώπης για την περίοδο 2021-2028, ο οποίος επικεντρώνεται στην ανάγκη για ψηφιακή μεταμόρφωση των κοινοτήτων.

Έναρξη

01/09/2022 00:00

Λήξη

31/08/2024T00:00:00

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Οργανισμός

Είδος χρηματοδότησης

Δημόσιοι πόροι