Η πράσινη οικονομία αποτελεί το αντικείμενο του φετινού 5ου ανοικτού πανελλήνιου διαγωνισμού για τις ανοικτές τεχνολογίες στην εκπαίδευση, ο οποίος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 10 2022 και θα λήξει τον Ιούνιο του 15 2023.

Πραγματοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και συνδιοργανώνεται με το Ίδρυμα Onassis, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, περιφέρειες, δήμους και φορείς από όλη την Ελλάδα. Απευθύνεται σε ομάδες μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης) και επαγγελματικές σχολές (επαγγελματικές σχολές) και ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) κατά την υποδοχή τους μέσα στα σχολεία.

Τους επιδιωκόμενους στόχους

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση επιδιώκει τη συστηματική εισαγωγή ανοικτού υλικού, λογισμικού και ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Είναι επίσης γνωστό ότι οι ανοικτές τεχνολογίες ανοίγουν ορίζοντες, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, ενισχύουν τον πειραματισμό και στηρίζουν την εφευρετική σκέψη και πρωτοβουλία των μαθητών.

Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό θα προσπαθήσουν να αναδιαμορφώσουν τις καθημερινές τους συνήθειες και τις συνήθειες της κοινότητάς τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως ανοικτές τεχνολογίες, υλικό, εκπαιδευτικούς πόρους και συμμετοχικές δημιουργικές δραστηριότητες. Οι μαθητές, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα ανακαλύψουν νέες μορφές παρέμβασης σε περιβαλλοντικά θέματα μέσω των τεχνουργημάτων που θα δημιουργήσουν. Για την υλοποίηση του διαγωνισμού, το Ίδρυμα Onassis προσφέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό στις συμμετέχουσες ομάδες και σχολεία.

Όλες οι κατασκευές και το ανοικτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο του διαγωνισμού θα διατεθούν για επαναχρησιμοποίηση και περαιτέρω εκμετάλλευση στην εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 1300 μαθητές και 190 εκπαιδευτικοί με 130 ομάδες από όλες τις περιφέρειες της χώρας συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό (2021-2022) για την κυκλική οικονομία.

Η έννοια της πράσινης οικονομίας

Πρόκειται για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Υιοθετείται ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο διασφαλίζει ότι τα στοιχεία της φύσης εξακολουθούν να μας παρέχουν τους πόρους και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που στηρίζουν την ευημερία μας.

Η πράσινη οικονομία προσφέρει βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων όσον αφορά τη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και της κοινωνικής ισότητας, και μειώνει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις οικολογικές ελλείψεις.

Ενδεικτικά θέματα

 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας, των υδάτων και άλλων υλικών
 • Διασφάλιση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων του και των ροών οικοσυστημάτων.
 • Ενίσχυση της κοινωνικής ισότητας με την προώθηση δικαιότερης κατανομής των πόρων στην κοινωνία
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Οικολογική γεωργία — Βελτίωση της παραγωγής/συγκομιδής/αστικής κηπουρικής
 • Διαχείριση οικιακών/αστικών αποβλήτων
 • Αγροτουρισμός
 • Παραγωγή πράσινης ενέργειας
 • Διαχείριση πράσινων υδάτων
 • Μέσα μεταφοράς και πράσινες μετακινήσεις
 • Πράσινη κουλτούρα και κοινωνική ευαισθησία
 • Βιωσιμότητα και νέες τεχνολογίες στον τομέα της ενέργειας
 • Χρήση γεωχωρικών τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος

 

Χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών

1η φάση: Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει την ιδέα του και την τεκμηρίωση της. Η φάση αυτή δεν απαιτεί καμία κατασκευή, αλλά λεπτομερή περιγραφή της ιδέας και ανοικτό υλικό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

2η φάση: Οι καλύτερες προτάσεις θα επιλεγούν από όλες τις κατηγορίες της προσφοράς, οι οποίες θα κληθούν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους έως τις 30 Μαΐου 2023.

3η φάση: Η οργανωτική/επιστημονική επιτροπή θα επιλέξει (σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης) τα καλύτερα έργα ανά κατηγορία που θα ανατεθούν σε μια κεντρική εκδήλωση.

Διοργανωτές και υποστηρικτές της φετινής προσπάθειας είναι η ΕΥΛΛΑΚ, το Εθνικό Δίκτυο Τεχνολογικών και Ερευνητικών Υποδομών — ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), το Ίδρυμα Onassis, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι συλλογικοί φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού:

5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.

 

Αναδημοσίευση 5th Panhellenic Competition for Open Technologies in Education, δημιουργήθηκε από Athanasios Panagopoulos.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

5nd Panhellenic Competition for Advanced Technology in Education

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ελλάδα

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία