Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και ο συντονιστής του, EIT RawMaterials, δρομολόγησαν νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενθάρρυνση της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της  πρωτοβουλίας «EIT HEI. 

«Με τη βοήθεια της πρωτοβουλίας του ΕΙΤ για τα ΙΤΕ, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετατρέπονται σε κορυφαία παραδείγματα θεσμικών αλλαγών και ενσωματώνονται σε μεγάλο βαθμό στο πανευρωπαϊκό μας οικοσύστημα καινοτομίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές στηρίζουν άμεσα το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας, το οποίο εργάζεται για τη μετατροπή της Ευρώπης σε παγκόσμιο, υπερπροηγμένο τεχνολογικό κέντρο καινοτομίας.»

Mariya Gabriel, Ευρωπαία Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας

Η πρωτοβουλία «Deep Tech Talent Initiative», το νέο εμβληματικό πρόγραμμα του ΕΙΤ που αποσκοπεί στη διδασκαλία ενός εκατομμυρίου ευρωπαϊκών ταλέντων έως το 2025, θα αποτελέσει νέα προσθήκη στο φετινό αίτημα. Η πρωτοβουλία αυτή θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση ταλέντων στον τομέα της τεχνολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι οργανισμοί καλούνται να ξεκινήσουν την προετοιμασία της αίτησής τους διαβάζοντας το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας του ΕΙΤ για τα ΙΤΕ.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων είναι πλέον ανοικτό και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν αίτηση θα έχουν προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 17.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Τα σχέδια που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν τον Μάιο του 2023.

Η πρόσκληση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα θα περιλαμβάνει έως και 16 έργα που βασίζονται σε κοινοπραξίες αποτελούμενες από ακαδημαϊκούς και μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς. Το δίκτυο της πρωτοβουλίας του ΕΙΤ για τα ΙΤΕ δέχεται αιτήσεις από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεργάτες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Θα διοργανωθεί σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για να παρουσιαστεί λεπτομερέστερα η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων της πρωτοβουλίας του ΕΙΤ για τα ΙΤΕ και να απαντηθούν οι ερωτήσεις των αιτούντων.

  • Ανοικτή συνεδρία ερωταπαντήσεων: 10 Ιανουαρίου 2023, 15: 00-16: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (εγγραφή έως τις 9 Ιανουαρίου 2023, 13: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
  • Ανοικτή συνεδρία ερωταπαντήσεων: 7 Φεβρουαρίου 2023, 11: 00-12: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (εγγραφή έως τις 6 Φεβρουαρίου, 13: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

Εγγραφείτε εδώ

© EIT

 

Αναδημοσίευση How to boost innovation and reskilling in European Higher Education: EIT launches EUR 12 million call,  δημιουργήθηκε από Federica Tondo.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

EIT launches EUR 12 million call

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία