Η παγκοσμιοποίηση, οι τεχνολογικές αλλαγές, η γήρανση του πληθυσμού και οι αλλαγές στον κόσμο της εργασίας έχουν καταστήσει τη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας για όλους, δηλαδή την οικονομική και κοινωνική ασφάλιση, σημαντική πρόκληση. Η βελτίωση της κοινωνικής προστασίας βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και αποτελεί σημαντικό στοιχείο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σχετικά με αυτή την ανοικτή πρόσκληση

Σχετικά με αυτή την ανοικτή πρόσκληση

Στο πλαίσιο αυτό, στις 23 Αυγούστου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανοικτή πρόσκληση για εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου σχετικά με το μέλλον της κοινωνικής προστασίας. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παραμένει ανοικτή έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2021. Η αίτηση για την ανοικτή πρόσκληση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.

Σκοποί και στόχοι της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου

Η ομάδα υψηλού επιπέδου θα αποτελείται από 12 μέλη κατ’ ανώτατο όριο, τα οποία θα διορίζονται όλα υπό την προσωπική τους ιδιότητα. Θα μελετήσει το μέλλον του κράτους πρόνοιας, τη χρηματοδότησή του και τη σύνδεσή του με τον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Πρωταρχικός στόχος της ομάδας θα είναι να εξετάσει πώς θα καταστούν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και το κράτος πρόνοιας κατάλληλα για το μέλλον, ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων τάσεων που παρατηρούνται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

  • τις δημογραφικές αλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και τη γήρανση του πληθυσμού·
  • μετασχηματισμούς στην αγορά εργασίας που συνοδεύουν την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των άτυπων μορφών εργασίας·
  • παγκοσμιοποίηση και εμφάνιση νέων κινδύνων.

Τα αποτελέσματα και οι απόψεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου θα τροφοδοτήσουν έκθεση και συστάσεις σχετικά με το μέλλον της κοινωνικής προστασίας και του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη — που έχουν προγραμματιστεί για το 2022.

 

Δημιουργός: Mauro Bottaro | Credit: ΕΕ

© Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Αναδημοσίευση Commission call for high-level experts on the future of social protection closing ,  δημιουργήθηκε από Galina MISHEVA

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ