Στη σημερινή κοινωνία, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες. Ανεξάρτητα από το αν είναι απαραίτητες για τη μάθηση, την εργασία ή την καθημερινή ζωή, ο καθένας πρέπει να διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες για να πλοηγηθεί στο περιβάλλον του. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό, οι ψηφιακές δεξιότητες και η πιστοποίησή τους έχουν καταπαστεί στο εκπαιδευτικό τοπίο της Ευρώπης. Με ευρύ φάσμα ευκαιριών κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων που προσφέρονται από διάφορους οργανισμούς και κυβερνήσεις, είναι δύσκολο να καθιερωθεί ένα εύκολα αναγνωρίσιμο επαγγελματικό προσόν ή πιστοποιητικό.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων (EDSC), όπως ανακοινώθηκε στο  σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση.  Το πιστοποιητικό αυτό θα απλουστεύσει τον τρόπο με τον οποίο πιστοποιούνται και αναγνωρίζονται οι ψηφιακές δεξιότητες από τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το EDSC θα βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων (DigComp) . Το πλαίσιο αυτό παρέχει στους πολίτες ένα εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και τον καθορισμό μαθησιακών στόχων και επικαιροποιείται συνεχώς ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τομείς ικανότητας αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές και την πραγματικότητα ενός ταχέως εξελισσόμενου ψηφιακού κόσμου.

Η πρωτοβουλία EDSC στηρίζει τους στόχους που ορίζονται στο Eυρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων,  δηλαδή την επίτευξη του στόχου του 70 % των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2025 και του στόχου της Ευρώπης για την ψηφιακή δεκαετία  να διαθέτει τουλάχιστον το 80 % του πληθυσμού με βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +της ΕΕ. 

Προκειμένου να ξεκινήσει η ανάπτυξη του EDSC, τον Σεπτέμβριο του 2021 θα εκπονηθεί μελέτη σκοπιμότητας για τη διερεύνηση πιθανών σεναρίων για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο του υποστηρικτικού ρόλου του για την εν λόγω μελέτη σκοπιμότητας, ΟΛΑ το DIGITAL— ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός που εκπροσωπεί περισσότερα από 25 000 κέντρα ψηφιακών ικανοτήτων — παρείχε στήριξη μέσω της κοινότητας πρακτικής πιστοποίησης ψηφιακών ικανοτήτων (CoP), προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με το επίκεντρο της μελέτης. Οι γνώσεις που θα συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Διάσκεψης των Προέδρων θα στηρίξουν την Επιτροπή στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας που θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της κοινότητας ψηφιακών ικανοτήτων.

Σε συνέχεια της μελέτης σκοπιμότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει μια πιλοτική φάση πρωτοτύπου τον Σεπτέμβριο του 2022 με την έναρξη λειτουργίας του EDSC το 2023.

 

© Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Αναδημοσίευση Towards a European Digital Skills Certificate , δημιουργήθηκε από  Tiana Zignani.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

About the EDSC

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ