Στις 24 Μαΐου 2023, συστάθηκε η συμβουλευτική επιτροπή για τον Por Talento Digital ως πρωτοβουλία του Ιδρύματος ONCE με στόχο την απόκτηση τεχνολογικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για τα άτομα με αναπηρία, προκειμένου να προωθηθεί η ένταξή τους σε επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους.

Το γνωμοδοτικό συμβούλιο αποτελείται από περισσότερες από 20 εταιρείες και οντότητες, συμπεριλαμβανομένης της AMETIC, και συνεργάζεται για τη χαρτογράφηση της μελλοντικής πορείας, την παροχή ιδεών και στρατηγικών πληροφοριών από διάφορους τομείς, την αξιολόγηση των τάσεων, τον καθορισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και, εν τέλει, στο μέτρο του δυνατού, τη σημασία του προγράμματος για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αντικτύπου.

Προορίζεται επίσης να αποτελέσει σημείο συνάντησης όπου θα συζητείται ο κύριος σκοπός του προγράμματος: τοποθέτηση των ταλέντων των ατόμων με αναπηρία στην ψηφιακή και τεχνολογική απασχόληση.

Στην παρέμβασή του, η Rosa García, πρόεδρος της CCXTD, ευχαρίστησε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους και τα ενθάρρυνε να προωθήσουν εξωτερικές γνώσεις σχετικά με την πρωτοβουλία, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης. Τόνισε επίσης την ανάγκη οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων να προβληματιστούν σχετικά με τους τομείς κατάρτισης που απαιτούνται για την επίτευξη της πλήρους ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Ο Alberto Durán, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Fundación ONCE, ανακοίνωσε το άνοιγμα νέων κέντρων σε διάφορες ισπανικές πόλεις για την παροχή περισσότερης δια ζώσης κατάρτισης.

 

Αναδημοσίευση With Por Talento Digital, ONCE Foundation fosters digital skills for people with disabilities δημιουργήθηκε από  Cristina VICUÑA. 

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Por Talento Digital

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ισπανία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία