Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) πρότεινε ως δράση 9 την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων (EDSC), το οποίο θα μπορεί να αναγνωρίζεται και να γίνεται αποδεκτό από τις εθνικές κυβερνήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το EDSC θα βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων (DigComp)  και θα απλουστεύσει τον τρόπο με τον οποίο πιστοποιούνται και αναγνωρίζονται οι ψηφιακές δεξιότητες από τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το EDSC θα επιτρέψει στους πολίτες να αναφέρουν το επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων τους που αντιστοιχεί στα επίπεδα επάρκειας DigCompδηλαδή σε επίπεδο ιδρύματος, ενδιάμεσου, προηγμένου και υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης — και θα ενθαρρύνει τα άτομα να αποκτήσουν νέες ψηφιακές δεξιότητες που καλύπτουν όλα αυτά τα επίπεδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα επίπεδα επάρκειας, μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση DigComp 2.1 Report, , η οποία παρέχει παραδείγματα χρήσης που εφαρμόζεται στον τομέα της μάθησης και της απασχόλησης.

Οι στόχοι της μελέτης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τώρα να δρομολογήσει εκ νέου, στο πλαίσιο ανοικτής πρόσκλησης, την πρόσκληση υποβολής προσφορών της μελέτης σκοπιμότητας για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων προς υποστήριξη της δράσης 9. Οι βασικοί στόχοι της μελέτης είναι:

 • χαρτογράφηση και ανάλυση του τοπίου ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων και πιστοποίησης δεξιοτήτων στην ΕΕ·
 • προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών για διαβούλευση·
 • ανάλυση των ελλείψεων (τι είναι η ζήτηση για ένα EDSC και τι λείπει) για την κατανόηση του ρόλου και της αξίας ενός πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων της ΕΕ και του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να στηρίξει την αναγνώριση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη·
 • τεχνική σκοπιμότητα,
 • ανάλυση κόστους και οφέλους για τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη·
 • περιορισμοί, κίνδυνοι και προκλήσεις·
 • να προτείνει τον καθορισμό του σκοπού, του πεδίου εφαρμογής και των σταδίων ενός πιλοτικού προγράμματος του EDSC.

Εάν θέλετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη, επισκεφθείτε την  προκαταρκτική προκήρυξη (PIN)  της ανοικτής πρόσκλησης. Το PIN είναι μια πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παραλαβή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, όταν δρομολογηθεί. Οι οργανισμοί που είναι πρόθυμοι να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους μπορούν να το πράξουν στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (eTendering)Οι οργανισμοί που θα εγγραφούν στο eTendering θα λάβουν την πρόσκληση υποβολής προσφορών μόλις δρομολογηθούν στο ηλεκτρονικό τους μήνυμα επικοινωνίας.

Για τυχόν ερωτήσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα «Ερωτήσεις» του δικτυακού τόπου eTendering. Οι ερωτήσεις θα απαντηθούν από την αρμόδια υπηρεσία προμηθειών.

 

Αναδημοσίευση European Commission publishes the Open Call for tenders of the European Digital Skills Certificate Feasibility Study, δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Prior Information Notice (PIN) of the Open Call

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ