Η ψηφιακή μετάβαση κατατάσσεται ψηλά στην ατζέντα της Ευρώπης ως μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ. Για να ωφελήσει πραγματικά όλους από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Ευρώπη χρειάζεται ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ψηφιακά αποταμιευμένους πολίτες και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στην ομιλία της για την κατάσταση της ΕΕ το 2021,  η πρόεδρος Ursula Von der Leyen υπογράμμισε την ανάγκη για διαρθρωμένο και αποτελεσματικό διάλογο σε ανώτατο επίπεδο για την επίτευξη αυτού του στόχου και την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας.

Στις 8 Οκτωβρίου 2021, η Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου  με τα κράτη μέλη και καθόρισε χάρτη πορείας για το μέλλον. Η ανακοίνωση ακολούθησε συνάντηση έργου μεταξύ της εκτελεστικής αντιπροέδρου Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, του αντιπροέδρου Μαργαρίτη Σχοινά, και των επιτρόπων Mariya Gabriel, Nicolas Schmit, και Thierry Breton, οι οποίοι δήλωσαν ότι:

«Για την ψηφιακή δεκαετία, θέσαμε φιλόδοξους στόχους, όπως ο εφοδιασμός του 80 % των ατόμων με βασικές ψηφιακές δεξιότητες και η απασχόληση 20 εκατομμυρίων ειδικών ΤΠΕ στην ΕΕ έως το 2030. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο εάν εργαστούμε με σύμπνοια στην ΕΕ, σε όλα τα επίπεδα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι ο διαρθρωμένος διάλογος δρομολογείται με χάρτη πορείας για δράση.»

Ο διάλογος θα διαρκέσει έως το τέλος του 2022 και θα περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα κυβερνήσεων και κοινωνίας των κρατών μελών, από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έως τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τους παράγοντες που διευκολύνουν τον εξορθολογισμό της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων κατά την επόμενη δεκαετία. Οι πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως το τέλος του 2022.

 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021.
Πηγή: Υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων της Επιτροπής

 

Αναδημοσίευση Commission launches a structured dialogue with Member States on digital education and skills,  δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano. 

 

Μετάφραση είδησης μέσω  Digital Europe eTranslation ,a machine translation tool provided by the European Commission.

 

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ