Μια νέα πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών  στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας.

Πρόκειται για την πρώτη μετάφραση του ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων DigComp στα ελληνικά. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων (DigComp) παρέχει μια κοινή γλώσσα και κατανόηση για τον προσδιορισμό και την περιγραφή βασικών τομέων ψηφιακών ικανοτήτων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των αναγκαίων πολιτικών, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης όσο και στην αγορά εργασίας.

Η παρούσα έκδοση DigComp 2.2. περιλαμβάνει τη μετάφραση και μετάφραση στα ελληνικά του επικαιροποιημένου πλαισίου αναφοράς, το οποίο παρέχει περισσότερα από 250 νέα παραδείγματα γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που βοηθούν τους πολίτες να κάνουν ασφαλή, κριτική και ασφαλή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και στην παρούσα νέα έκδοση. Το νέο DigComp 2.2. περιλαμβάνει νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετάφραση του ευρωπαϊκού πλαισίου συμβάλλει στην κοινή κατανόηση και ωριμότητα ενός εθνικού πλαισίου αναφοράς ψηφιακών ικανοτήτων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εγγραφο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DTT),  το οποίο αποτελεί την εθνική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Ταυτόχρονα, προσφέρει μια περαιτέρω ευκαιρία για την εμβάθυνση των ζητημάτων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συναλλαγές, και θα πρέπει να ενισχύσει τη μείωση του ψηφιακού χάσματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ που έχουν τεθεί για όλα τα κράτη μέλη έως την ψηφιακή δεκαετία.

Τέλος, αναμένεται να προωθήσει την υιοθέτηση του μοντέλου από οργανισμούς, εκπαιδευτικούς φορείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη δημιουργία προγραμμάτων ψηφιακής κατάρτισης και εργαλείων αυτοαξιολόγησης για όλους τους πολίτες, προκειμένου να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του ψηφιακού κράτους και της ψηφιακής οικονομίας. Μπορείτε να τηλεφορτώσετε την ελληνική έκδοση του DigComp 2.2. σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.nationalcoalition.gov.gr/ds-resource/diathesimi-i-elliniki-ekdosi-toy-eyrop/

 

Αναδημοσίευση The Greek version of the European Framework for Digital Competences of Citizens DigComp 2.2 is available.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ελλάδα

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία