Τον Οκτώβριο του 11 2022, στο τέλος της μεγαλύτερης εκδήλωσης καινοτομίας της Ευρώπης στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων INNOVEIT WEEKS του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), το ΕΙΤ δρομολόγησε την πρωτοβουλία «Deep Tech Talent Initiative». Κατά την επόμενη τριετία, το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην κατάρτιση ενός εκατομμυρίου ατόμων στους ευρωπαϊκούς τομείς υπερπροηγμένης τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, οι ενδιαφερόμενοι φορείς υπερπροηγμένης τεχνολογίας καλούνται να συμμετάσχουν στη δέσμευση και να επενδύσουν στη δεξαμενή ταλέντων για το μέλλον της Ευρώπης.

Οι καινοτομίες στον τομέα της τεχνολογίας αιχμής συνδυάζουν τεχνολογικές λύσεις αιχμής και τα πεδία της επιστήμης και της μηχανικής στον φυσικό, βιολογικό και ψηφιακό τομέα. Οι καινοτομίες αυτές είναι απαραίτητες για τη δημιουργία λύσεων σε πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις. Ωστόσο, η Ευρώπη αντιμετωπίζει έλλειψη ταλέντων και εργατικού δυναμικού που εμποδίζει την ικανότητά της να μοχλεύει νέες τεχνολογίες για να καταστήσει δυνατή τη διττή μετάβασή της — την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρωτοβουλία για τα ταλέντα στον τομέα της βαθιάς τεχνολογίας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού του κενού και στην ανάπτυξη μιας δεξαμενής ταλέντων υπερπροηγμένης τεχνολογίας σε όλα τα κράτη μέλη. Δεδομένου ότι το ΕΙΤ διαθέτει δίκτυο με περισσότερους από 3400 εταίρους και πάνω από 70 κόμβους, βρίσκεται στην ιδανική θέση για την κινητοποίηση αυτών των φορέων και την ανάπτυξη προηγμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υπερπροηγμένης τεχνολογίας. Επιπλέον, το νέο αυτό πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε όλα τα ευρωπαϊκά ταλέντα από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως επαγγελματίες και επιχειρηματίες, καθώς και παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εξασφάλιση ισχυρής συμμετοχής κοριτσιών και γυναικών, καθώς και χωρών με χαμηλότερη ικανότητα καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία «Deep Tech Talent Initiative» επιδιώκει όχι μόνο την ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, αλλά και τη διατήρηση εταιρειών υψηλής ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στους τομείς υπερπροηγμένης τεχνολογίας και την ενθάρρυνσή τους να επεκτείνουν τις ευρωπαϊκές δραστηριότητές τους. Θα βασιστεί στις υφιστάμενες δραστηριότητες του ΕΙΤ στον τομέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στοχεύουν ήδη σε τεχνολογικές δεξιότητες, όπως τα πτυχία για το σήμα του ΕΙΤ, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Συμμαχίας για τους Συσσωρευτές (European Battery Alliance Academy) και η πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δέσμευση συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Deep Tech Talent Initiative»

Το ΕΙΤ ενθαρρύνει τους εταίρους να αναλάβουν δέσμευση και να στηρίξουν την ανάπτυξη ταλέντων υπερπροηγμένης τεχνολογίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αναλαμβάνοντας δέσμευση, το ΕΙΤ θα συνδέσει δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, εκπροσώπους της βιομηχανίας, παρόχους εκπαίδευσης και επενδυτές για να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας. Το σύστημα δέσμευσης επιτρέπει σε δυνητικούς εταίρους και χορηγούς να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία και να εντοπίσουν τα καλύτερα υφιστάμενα μαθήματα και κατάρτιση υπερπροηγμένης τεχνολογίας.

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του προγράμματος δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να αναφέρουν την κατηγορία στήριξης για την οποία επιθυμούν να αναλάβουν δέσμευση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις κατάρτισης, ανάπτυξη περιεχομένου του προγράμματος, χρηματοδοτική στήριξη και διάδοση. Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να αναλάβουν δέσμευση μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τον ιστότοπο της πρωτοβουλίας ταλέντων «Deep Tech» και το έντυπο «Δέσμευση».

© EIT

Αναδημοσίευση  Launch of EIT’s Deep Tech Talent Initiative – Join the Pledge, δημιουργήθηκε από Tiana Zignani

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Blockchain
  • Ρομποτική

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ