Στις 22 Οκτωβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δελτίο Τύπου   στο οποίο συνοψίζονται τα αποτελέσματα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν έναντι του  συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας,   μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας που υποστηρίζεται από την Επιτροπή και εργάζεται για τη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων. Με περισσότερες από 200 δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από την πρώτη δέσμευση το 2016, ο συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας έχει φτάσει σε ένα νέο ορόσημο, με τη συμμετοχή 170 οργανισμών, όλοι από τους οποίους αναλαμβάνουν δράση για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Αποτελέσματα δεσμεύσεων: ένα νέο ορόσημο

Οι δεσμεύσεις προς τον συνασπισμό για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας έχουν πλέον φτάσει πάνω από 20 εκατομμύρια δικαιούχους από όλη την Ευρώπη. Οι δεσμεύσεις για 200 + έχουν παράσχει περισσότερες από 11 εκατομμύρια θέσεις κατάρτισης. Περισσότεροι από 4.5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έλαβαν πιστοποιητικά ψηφιακών δεξιοτήτων, τα οποία άνοιξαν νέες ευκαιρίες για αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση. Οι δεσμεύσεις κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία 26.600 τοποθετήσεων σε ψηφιακές δεξιότητες. Αντιστοιχίστηκαν περισσότερες από 39.000 κενές θέσεις εργασίας. Αναπτύχθηκαν επίσης σχεδόν 800 νέα μαθήματα και ευκαιρίες κατάρτισης.

Οι δράσεις αυτές είχαν σημαντικό αντίκτυπο, βοηθώντας τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ψηφιακή μετάβαση — είτε αναζητούν νέα εργασία είτε θέλουν να ιδρύσουν (ή να επεκτείνουν) μια εταιρεία, να έχουν πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες ή να συνδεθούν με μέλη της οικογένειας.

Αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων κατά την ψηφιακή δεκαετία

DSJC_banner_photo

 

Όλο και περισσότερες οργανώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ (ΜΜΕ, πάροχοι κατάρτισης, πανεπιστήμια, επιχειρηματικές ενώσεις, ΜΚΟ, εταιρείες κ.λπ.) συμμετέχουν στον συνασπισμό, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων και στον εφοδιασμό των Ευρωπαίων με βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Οι 170 + οργανώσεις που συμμετέχουν ήδη στην πρωτοβουλία έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία μιας ολόκληρης κοινότητας.

Σήμερα, ο συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας αποτελείται από περισσότερα από 600 μέλη, τα οποία δρομολογούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας  και του προγράμματος πολιτικής «Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία» — φτάνοντας σε 20 εκατομμύρια ειδικούς ΤΠΕ στην ΕΕ έως το 2030 και εφοδιάζοντας το 80 % των Ευρωπαίων με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Λάβετε μέρος στον συνασπισμό για τις ψηφιακές δεξιότητες: δήλωσε τη δέσμευσή σου!

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να προσχωρήσουν στον Συνασπισμό, να γίνουν μέλη και να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός κοινού και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακού μέλλοντος. Σε επίπεδο κρατών μελών, οι  εθνικοί συνασπισμοί για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας  αντιμετωπίζουν τις ειδικές ανά χώρα προκλήσεις με τις ψηφιακές δεξιότητες. Οι εθνικοί συνασπισμοί για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας φέρνουν σε επαφή εταίρους από σχεδόν όλους τους τομείς: εκπαίδευση, επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κοινωνία των πολιτών, δημόσια διοίκηση, ΤΠΕ και κοινωνικές οργανώσεις.

Το εργαλείο προβολής δεσμεύσεων του Συνασπισμού φιλοξενεί επίσης το πιλοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακοί εθελοντές με 30 δεσμεύσεις που έχουν ήδη γίνει δεκτές και προβάλλονται.  Το πρόγραμμα «Ψηφιακοί εθελοντές» θα δει μεγάλες οργανώσεις της ΕΕ να στηρίζουν τις ΜΜΕ με καθοδήγηση, καθοδήγηση και πόρους σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Αναδημοσίευση A new milestone for the Digital Skills and Jobs Coalition: 200 pledges, millions of beneficiaries , δημιουργήθηκε από Galina MISHEVA.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ