Το έργο  «Κατάρτιση ΜΜΕ για την ψηφιακή δεκαετία» για το έργο ( SME4DD) , είναι μια πρωτοβουλία του EIT, , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί στην παροχή συνοπτικών προγραμμάτων κατάρτισης σε τρεις βασικές ψηφιακές τεχνολογίες σε ολόκληρη την Ευρώπη: τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και κυβερνοασφάλεια.

Το πρόγραμμα προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων προσαρμοσμένων σε διακριτές επαγγελματικές ανάγκες. Για τα διευθυντικά στελέχη και τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, έχουν σχεδιαστεί εξειδικευμένα μαθήματα για την προώθηση της καινοτομίας και τη διευκόλυνση της επέκτασης των επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι επαγγελματίες επωφελούνται από μαθήματα που καλύπτουν προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες, διασφαλίζοντας ότι παραμένουν στην πρώτη γραμμή των απαιτήσεων της βιομηχανίας.

Γνωρίστε την πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει εντατικά σεμινάρια και εργαστήρια που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές υποθέσεις, τα οποία απευθύνονται ειδικά σε εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Αυτή η πολύπλευρη προσέγγιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ποικίλων απαιτήσεων δεξιοτήτων, δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα σε διάφορους επαγγελματικούς ρόλους να ευδοκιμήσουν στο ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο.

Επιπλέον, το περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί θα αναβαθμιστεί σε επίπεδο ΕΕ με την τυποποίησή του σε επαγγελματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, διαθέσιμο στα αγγλικά. Αυτή η ολιστική προσέγγιση επιδιώκει να δημιουργήσει διαρκή αντίκτυπο εφοδιάζοντας τα άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες για να ευδοκιμήσουν στην ψηφιακή εποχή.

Μαθήματα SME4DD

Πρωταρχική έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Σουηδία:

Αυτές οι βραχυπρόθεσμες πρωτοβουλίες κατάρτισης θα είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν με επάρκεια ψηφιακές λύσεις εντός της οικονομίας και σε διάφορους τομείς.

 

Αναδημοσίευση εκπαιδευτικού προγράμματος από  European Digital Skills & Jobs Platform .

 

Κατηγορίες δεξιοτήτων

Χρήση πληροφοριών και δεδομένων

Θεματική ενότητα

 • Πληροφοριακά συστήματα
 • Προηγμένες τεχνολογίες (AI, blockchain, IoT, μεγάλα δεδομένα κ.λπ.)

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

SME4DD - Training SMEs for the Digital Decade

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Blockchain
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.

Γλώσσα

 • English
 • Γαλλικά
 • Ουγγρικά
 • Ιταλικά

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις

Είδος εκπαιδευτικού προγράμματος

Σειρά μαθημάτων

Διάρκεια κατάρτισης

Έως 4 εβδομάδες

Προσφερόμενο διαπιστευτήριο

Γενικό