Η Ακαδημία RIPE NCC  λειτουργεί ως φάρος για επαγγελματίες του διαδικτύου που αναζητούν ευέλικτη και προσβάσιμη μάθηση. Με έμφαση σε διαδικτυακά μαθήματα που απευθύνονται σε αυτόνομα, η ακαδημία προσφέρει ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει κρίσιμες πτυχές της δικτύωσης στο διαδίκτυο.

Δωρεάν ανοικτά μαθήματα

Δωρεάν και ανοικτά σε όλους, τα μαθήματα απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε σπουδαστές, διασφαλίζοντας τη συμμετοχικότητα στην αναζήτηση γνώσεων. Η Ακαδημία παρέχει επίσης ευκαιρίες πιστοποίησης, επιτρέποντας στα άτομα να επικυρώνουν την εμπειρογνωμοσύνη τους μέσω πιστοποιημένων επαγγελματικών εξετάσεων RIPE NCC. Οι πιστοποιήσεις καλύπτουν ζωτικούς τομείς:

 • Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (Internet): Οι συμμετέχοντες διερευνούν τις διαδικασίες που διαμορφώνουν το διαδίκτυο και μαθαίνουν πώς να συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις διακυβέρνησης.
 • BGP Ασφάλεια: Διερεύνηση των τρωτών σημείων της BGP και θέσπιση συνιστώμενων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικτύων.
 • IPv6 Ασφάλεια: Ανάπτυξη στρατηγικών για την ενίσχυση των υποδομών IPv6 έναντι των διαδεδομένων απειλών.
 • IPv6 Βασικά στοιχεία: Απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων σχετικά με την αντιμετώπιση, τον υποσυμψηφισμό και τις βέλτιστες πρακτικές του IPv6.

Βάση δεδομένων ώριμων: Μάθετε αποτελεσματική πλοήγηση και χρήση, κερδίζοντας την κάρτα εισόδου συνδεδεμένης βάσης δεδομένων RIPE.

Μικρομάθηση για γρήγορες γνώσεις

Η μικρομάθηση προσφέρει γρήγορες γνώσεις σχετικά με βασικές έννοιες σε λιγότερο από 15 λεπτά. Στα θέματα περιλαμβάνονται η RPKI, η Ping, η Traceroute και η μεταγωγή πακέτων, μεταξύ άλλων, η εστίαση σε πολυσύχναστους επαγγελματίες που αναζητούν αποτελεσματική βελτίωση των γνώσεων. Για όσους φιλοδοξούν να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους, ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας RIPE προετοιμάζει άτομα για να ηγηθούν συζητήσεων, να συντονίσουν τις συνεδριάσεις και να προωθήσουν τη συνεργασία στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας RIPE.

Για την έναρξη του μαθησιακού ταξιδιού, τα άτομα μπορούν να δημιουργήσουν έναν δωρεάν λογαριασμό πρόσβασης RIPE NCC συμπεριλαμβανομένων εγγραφών διαδικτυακών σεμιναρίων και ο οποίος αποκτά πρόσβαση σε πληθώρα μαθησιακών πόρων, και εκπαιδευτικού υλικού. Η ολοκλήρωση των διαδικτυακών εξετάσεων οδηγεί σε πιστοποιημένες επαγγελματικές κάρτες εισόδου RIPE NCC, οι οποίες παρέχουν επαληθεύσιμη απόδειξη της εμπειρογνωσίας του, η οποία μπορεί να κοινοποιηθεί σε επαγγελματικά δίκτυα. Η συνεργασία με την κοινότητα RIPE NCC ενθαρρύνεται μέσω διά ζώσης κατάρτισης, διαδικτυακών σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων, με αποκλειστικά οφέλη για τα μέλη του RIPE NCC.

Να πιστοποιηθεί

Αυτές οι διαδικτυακές εξετάσεις παρέχουν επαληθεύσιμες ψηφιακές κάρτες εισόδου, αποδεικνύοντας την επάρκειά σας σε κρίσιμους τομείς δικτύωσης στο διαδίκτυο. Κάθε κάρτα εισόδου υποδηλώνει εξειδικευμένες γνώσεις και συμβάλλει στην αξιοπιστία σας στον δυναμικό τομέα της τεχνολογίας του διαδικτύου:

 • Σύνδεσμος ώριμων βάσεων δεδομένων: Ειδικά σχεδιασμένη για άτομα που χρησιμοποιούν τακτικά τη βάση δεδομένων RIPE ως εργαλείο έρευνας και καταχώρισης δεδομένων, η πιστοποίηση αυτή επικυρώνει την εξοικείωση με την αποτελεσματική πλοήγηση και χρήση, κερδίζοντας την εμφανιζόμενη κάρτα εισόδου της βάσης δεδομένων RIPE.
 • IPv6 Βασικά στοιχεία — Αναλυτής: Η πιστοποίηση αυτή, η οποία προορίζεται για όσους είναι εξοικειωμένοι με τις βέλτιστες τρέχουσες πρακτικές του IPv6, διασφαλίζει μια άρτια κατανόηση της αντιμετώπισης, του υποσυμψηφισμού και των βέλτιστων πρακτικών του IPv6, αποκτώντας την κάρτα αναλυτή IPv6.
 • IPv6 Εμπειρογνώμονας ασφαλείας: Η πιστοποίηση αυτή αξιολογεί την ικανότητα εντοπισμού και ανάλυσης των κοινών απειλών κατά της ασφάλειας του IPv6 και των επιπτώσεών τους, εξοπλίζοντας παράλληλα τα άτομα για τη δημιουργία αποτελεσματικών σχεδίων αντιμετώπισης.
 • Σύνδεσμος Ασφαλείας BGP: Προσανατολισμένη σε άτομα ικανά να επιλέγουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δικτύων από κοινές απειλές, η πιστοποίηση αυτή κερδίζει τους συμμετέχοντες στην κάρτα εισόδου της βάσης δεδομένων RIPE, γεγονός που υποδηλώνει εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ασφάλειας των BGP.

 

 

Αναδημοσίευση εκπαιδευτικού προγράμματος από European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Μετάφραση εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Κατηγορίες δεξιοτήτων

Ασφάλεια

Θεματική ενότητα

 • Κυβερνοασφάλεια
 • Υγεία και ευημερία
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

RIPE NCC Academy - website

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Cloud Computing

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.

Γλώσσα

 • English

Απευθύνεται σε

 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις

Είδος εκπαιδευτικού προγράμματος

Ενότητα προγράμματος

Διάρκεια κατάρτισης

Έως 1 εβδομάδα

Προσφερόμενο διαπιστευτήριο

Μαθησιακή δραστηριότητα