Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την παραπληροφόρηση, τον τρόπο λειτουργίας της, τον αντίκτυπό της και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για την καταπολέμησή της; Αυτό το δωρεάν MOOC που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου κυριαρχίας (ψηφιακό σύστημα πληροφοριών για τις ψηφιακές ικανότητες) αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού του αυξανόμενου κοινωνικού ζητήματος και στην οικοδόμηση κοινωνικής και ψηφιακής ανθεκτικότητας στην παραπληροφόρηση.

Συνοπτική παρουσίαση του μαθήματος

Ο κύκλος μαθημάτων χωρίζεται σε 5 μέρη:

 • Το περιβάλλον πληροφοριών από την άποψη της ασφάλειας: τάσεις, απειλές, τρωτά σημεία και μελλοντικές προκλήσεις
 • Κατανόηση της τρέχουσας πρόκλησης της παραπληροφόρησης και της χειραγώγησης των πληροφοριών: μακροπεριβαλλοντικοί και ατομικοί επιβαρυντικοί παράγοντες
 • Ο μετριασμός της απειλής και η ανενημέρωσή τους
 • Προηγμένη εργαλειοθήκη ανάλυσης και απόκρισης
 • Ασκήσεις προσομοίωσης, σοβαρή και μαζική αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Ο κύκλος μαθημάτων είναι αυτοπροτυπωμένος και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως και 5 ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια 5 εβδομάδων. Είναι δωρεάν, αλλά οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για ένα πιστοποιητικό.

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το μάθημα;

Καθώς οι στρατηγικές για τη διάδοση της παραπληροφόρησης γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες και δύσκολο να εντοπιστούν, είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους πολίτες να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να καταπολεμούν τη διάδοση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Ο κύκλος μαθημάτων θα χρησιμοποιήσει περιπτωσιολογικές μελέτες και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για να το καταδείξει και να επισημάνει τις τρέχουσες προκλήσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Ακολουθώντας αυτό το μάθημα, θα:

 • Αποκτήστε μια ολοκληρωμένη προοπτική για το περιβάλλον πληροφόρησης από τη σκοπιά της ασφάλειας του κράτους και των πολιτών
 • Αναγνώριση νέων απειλών που συνδέονται με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών
 • Ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης της παραπληροφόρησης και αποφυγής της διάδοσης παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο
 • Αξιολόγηση του αντικτύπου των ψευδών ειδήσεων στην κοινωνία και τις δημοκρατικές διαδικασίες
 • Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο
 • Ενίσχυση της ικανότητας καταπολέμησης της παραπληροφόρησης με την παροχή γενικής καθοδήγησης σχετικά με τον σχεδιασμό, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αντεπιχειρημάτων και θετικών αφηγημάτων
 • Κατανόηση του γεγονότος ότι η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης αποτελεί κοινή ευθύνη των πολιτών

 

Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου κυριαρχίας σε συνεργασία μεταξύ: «Mihai Viteazul» Εθνική Ακαδημία Πληροφοριών (MVNIA) στη Ρουμανία, ερευνητική ομάδα Ciberimaginario του Πανεπιστημίου Rey Juan Carlos στην Ισπανία, L-Università ta’ στη Μάλτα και Νέο Στρατηγικό Κέντρο στη Ρουμανία.

 

Αναδημοσίευση εκπαιδευτικού προγράμματος απο  European Digital Skills & Jobs Platform. 

 

 

Κατηγορίες δεξιοτήτων

Επικοινωνία και συνεργασία

Θεματική ενότητα

 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Digital Resilience against Disinformation (DOMINOES MOOC)

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Εκτός ΕΕ

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ

Ομάδα-στόχος

 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

Γλώσσα

 • English

Απευθύνεται σε

 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 0-3 ετών
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 10+ ετών

Είδος εκπαιδευτικού προγράμματος

MOOC

Διάρκεια κατάρτισης

Έως 3 μήνες

Προσφερόμενο διαπιστευτήριο

Τίτλος